25 березня 2024 року Рада ЄС переглянула положення про відвантаження відходів. У новій редакції регламент спрямований на скорочення поставок проблемних відходів за межі ЄС, оновлення процедур відвантаження, щоб вони відображали цілі циркулярної економіки та кліматичної нейтральності, використання електронного подання та обмін інформацією, а також покращення правозастосування та боротьбу з незаконними поставками.

У регламенті визначені заходи, які гарантують, що відходи відправляються лише до місць призначення, де вони належним чином обробляються екологічно безпечним способом. Згідно з новими правилами, відходи не можуть бути відправлені до країн, що не входять до ОЕСР, якщо країна не заявить про свою готовність імпортувати такі відходи та не зможе продемонструвати екологічно безпечне поводження із зазначеними відходами шляхом попереднього аудиту незалежними органами та моніторингу, що здійснюється Комісією.

Регламент забороняє поставки всіх відходів, призначених для утилізації в межах ЄС, за винятком випадків, коли це погоджено та дозволено відповідно до процедури попереднього письмового повідомлення та згоди. Ця процедура вимагає, щоб нотифікатори в межах ЄС та експортери до третіх країн повідомляли та отримували письмове підтвердження від країн відправлення, призначення та транзиту перед експортом. 

Поставки відходів для операцій з утилізації всередині ЄС, які підпадають під категорію «зеленого списку», як і раніше, будуть дозволені із застосуванням менш суворої процедури.

Зберігається заборона для держав-членів експортувати відходи для утилізації до третіх країн та експортувати небезпечні відходи, призначені для відновлення, до країн, що не входять до ОЕСР. Переглянутий регламент вводить заборону на експорт безпечних пластикових відходів до країн, що не входять до ОЕСР. Останні можуть через певний проміжок часу заявити про готовність імпортувати пластикові відходи ЄС, якщо вони відповідають жорстким стандартам поводження з відходами. 

Регламент про перевезення відходів імплементує в законодавство ЄС положення Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією, а також відповідне рішення ОЕСР.

Детальніша інформація: