16 травня 2022 року Рада ЄС схвалила Регламент про керівні принципи щодо транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E), який замінює попередній Регламент (ЄС) 347/2013. Документ також вносить зміни до директив ЄС щодо ринків газу та електроенергії, регламентів ЄС щодо доступу до газотранспортних систем, інтеграції ВДЕ в енергосистему та агентства ACER. Нові правила спрямовані на модернізацію, декарбонізацію та об’єднання транскордонних енергетичних інфраструктур держав-членів, щоб допомогти ЄС досягти своїх цілей кліматичної нейтральності до 2050 року. Переглянуті положення також спрямовані на продовження забезпечення інтеграції ринку, конкурентоспроможності та безпеки постачання.

Правовий акт встановлює типи транскордонних інфраструктурних проєктів, які можуть розраховувати на фінансову підтримку ЄС як проєкти спільного/взаємного інтересу. Мова, зокрема, йде про міждержавні системи передачі електроенергії,розумні мережі, проєкти з виробництва низьковуглецевого водню, будівництво електролізерів, проєкти із забезпечення транспортування та зберігання CO2. Побудова нової газової інфраструктури підтримується за умови її подальшого перепрофілювання у водневу або ж за умови реалізації проєктів розумних газових мереж, які створюють можливості використання інфраструктури для відновлюваних газів (біометану та зеленого водню).

Регламент встановлює критерії, за якими тому чи іншому проєкту може бути присвоєно статус проєкту спільного інтересу. Основний критерій, обов’язковий за будь-яких умов, – забезпечення сталості, яке в залежності від типу інфраструктури втілене у різних обчислюваних показниках, як-от забезпечення інтеграції в енергосистему певної встановленої потужності ВДЕ або ж забезпечення зменшення вуглецевих викидів.

Детальніша інформація: