У рамках реалізації Європейського зеленого курсу було розроблено Стратегію фінансування переходу до сталої економіки. Стратегія спрямована на підтримку фінансування переходу до сталої економіки та окреслює дії у чотирьох напрямах: фінансування переходу реального сектору економіки до сталого розвитку; інклюзивність; стійкість та внесок фінансової системи; глобальні амбіції. 

Стратегія встановлює шість комплексних дій: 

1. Розширення інструментарію сталого фінансування з метою полегшення доступу до фінансування. Зокрема, мова йде про законодавство для підтримки фінансування певних видів економічної діяльності, які сприяють зменшенню викидів парникових газів (переважно в енергетичному секторі), розгляне можливість розширення системи таксономії ЄС. 

2. Покращення інклюзивності малих та середніх підприємств і споживачів через належний доступ до фінансування перехідного періоду. Наприклад, розширення доступу громадян, малого та середнього бізнесу до консультативних послуг із питань сталого фінансування, посилення методології відстеження витрат на клімат та біорізноманіття, підтримка держав-членів, які хочуть перенаправити свій національний бюджет на екологічні пріоритети. 

3. Підвищення стійкості економічної та фінансової системи до ризиків сталого розвитку. 

4. Збільшення внеску фінансового сектора у сталий розвиток. 

5. Забезпечення цілісності фінансової системи ЄС та контролю за її впорядкованим переходом до сталого розвитку. 

6. Розроблення міжнародних ініціатив та стандартів у сфері сталого фінансування, підтримка держав-партнерів ЄС.

Детальніша інформація: