Сектор сільського господарства з одного боку зазнає найбільшого впливу зміни клімату, а з іншого – є значним джерелом викидів парникових газів, які останні 15 років лише зростають. Аби визначити, наскільки пов’язані між собою сільське господарство, зміна клімату і запаси  вуглецю в чорноземах України, німецький Фонд Міхаеля Зуккова з червня 2020 року реалізує в Україні проєкт «Запаси вуглецю в українських чорноземах як похідна землекористування та зміни клімату та їх значення для зниження викидів парникових газів». 

Також у рамках проєкту виконані дослідження зміни майбутніх запасів вуглецю в чорноземах України за різних сценаріїв кліматичної кризи та різних методів ведення сільського господарства – від органічного до інтенсивного.

Результати проєкту надають відповіді на питання:

  • як можуть змінюватися запаси вуглецю у чорноземах за різних сценаріїв кліматичної кризи?
  • як зберегти запаси вуглецю у ґрунтах?
  • як зменшення розораності земель та ведення бізнесу по сценарію «зеленої трансформації» вплине на запаси вуглецю в чорноземах?
  • як зменшення розораності степу та лісостепу допоможе відновити природні функції ґрунтів і сприятиме збереженню біорізноманіття й адаптації до проявів зміни клімату?

У рекомендаціях для майбутньої сільськогосподарської політики в Україні, йдеться про:

  • заохочення фермерів переходити до методів управління орними землями, що сприятимуть накопиченню вуглецю в чорноземах;
  • впровадження спільних із ЄС схем сертифікації органічних продуктів. Це дозволить розширити ринок та сприятиме «зеленому зростанню»; 
  • виведення з використання не менше 5% чорноземів для пом’якшення песимістичних кліматичних сценаріїв;
  • надання карт та даних про накопичення вуглецю в чорноземах через відкриті державні реєстри та бази даних; 
  • оновлення статистичної інформації про структуру та практику землекористування незалежними, актуальними та точними даними дистанційного зондування; 
  • запровадження щорічного дистанційного моніторингу сільськогосподарських земель та регулярне картування землекористування на основі європейських проектів CORINE та LUCAS. 

Детальніша інформація: