У 2022 році Європейський Союз і 27 держав-членів виділили 28,5 млрд євро кліматичного фінансування з публічних джерел і мобілізували додаткову суму в розмірі 11,9 млрд євро приватного фінансування для підтримки країн, що розвиваються, у скороченні викидів парникових газів та адаптації до наслідків зміни клімату.

23 листопада 2023 року Рада ЄС затвердила відповідні цифри, готуючись до Конференції сторін ООН зі зміни клімату (COP28). Цифри ґрунтуються на правилах звітності ЄС щодо кліматичного фінансування, викладених у Регламенті про врядування Енергетичного Союзу та кліматичні дії.

Згідно з даними, зібраними Європейською Комісією, у 2022 році понад 54% із 28,5 млрд євро державного фінансування країн, що розвиваються, було спрямовано або на адаптацію до зміни клімату, або на комплексні дії (що включають як ініціативи щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, так і ініціативи з адаптації до них). При цьому близько половини загального фінансування (майже 49%) надійшло у формі грантів.

ЄС та держави-члени сповнені рішучості продовжувати виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо кліматичного фінансування для досягнення спільної мети розвинутих країн щодо мобілізації 100 млрд доларів США на рік, яка діє до 2025 року. Про цю рішучість свідчить новий рівень кліматичного фінансування ЄС, досягнутий у 2022 році, що є значним прогресом порівняно з попередніми роками.

Міжнародне державне кліматичне фінансування відіграє важливу роль у допомозі країнам, що розвиваються, у виконанні Паризької угоди про зміну клімату 2015 року, а також у фінансуванні клімату з приватних джерел.

Детальніша інформація: