Місії ЄС у рамках програми «Горизонт Європа» перебувають на шляху до досягнення своїх амбітних цілей до 2030 року щодо більш зеленого та здорового континенту в таких критично важливих сферах, як адаптація до зміни клімату, поліпшення життя хворих на рак, очищення морських і прісноводних екосистем, перетворення міст на кліматично нейтральні та оздоровлення ґрунтів. Такими є висновки Повідомлення про місії ЄС у рамках програми «Горизонт Європа», прийнятого 19 липня 2023 року. 

Протягом перших двох років місії ЄС у програмі «Горизонт Європа» підтримували роботу Європейської Комісії над Європейським зеленим курсом. З моменту свого створення у 2021 році місії ЄС продемонстрували свій потенціал для прискорення змін. За підтримки переважно фінансування програмою «Горизонт Європа», вони пов’язали політику та програми ЄС з місцевими діями і залученням громадян. 

У Повідомленні про місії ЄС у рамках програми «Горизонт Європа» надано ретельну оцінку прогресу після перших двох років роботи. У ньому висвітлюються основні досягнення діючих п’яти окремих місій, а також визначаються проблеми, з якими вони зіштовхуються, і пропонується комплекс дій для їх вирішення. У Повідомленні також запропоновано витратити 11% бюджету Рівня 2 програми «Горизонт Європа» на місії ЄС в останній частині програми (порівняно з 10% зараз). Це відповідає загальній сумі понад 3 млрд євро на період 2024-2027 років. Крім того, розпочинається підготовка до нової місії ЄС «Новий європейський Баугауз».

Основні досягнення місій ЄС

1. Місія з адаптації до зміни клімату спрямована на підтримку щонайменше 150 європейських регіонів, щоб вони стали кліматично життєстійкими до 2030 року. З моменту її запуску 308 регіональних і місцевих органів влади підписали Статут Місії. Спеціальна платформа впровадження Місії надає технічну допомогу регіонам, і 50 з них розробляють загальну методологію проведення детальних оцінок ризиків і вразливості.

2. Місія боротьби з раком має амбітну мету покращити життя понад 3 млн людей до 2030 року (шляхом профілактики і лікування), а також тих, хто постраждав від раку, включаючи їхні сім’ї. На рівні ЄС Європейський план боротьби з раком і Місія боротьби з раком сприяли разом новому діалогу з державами-членами. Місія відіграє ключову роль у забезпеченні розробки платформи даних UNCAN.eu, щоб допомогти дослідникам аналізувати комбіновані дослідження, здоров’я та інші відповідні дані.

3. Цілями Місії кліматично нейтральних і розумних міст є досягнення 100 кліматично нейтральних і розумних міст до 2030 року та забезпечення того, щоб вони також діяли як центри експериментів та інновацій для усіх європейських міст. Заклик до висловлення зацікавленості приєднатися до Місії завершився у січні 2022 року та призвів до подання заявок з 377 міст. Місія створила потужну спільноту амбітних міст, які через платформу Місії працюють у групах, обмінюються досвідом і отримують доступ до сховища знань для прискорення кліматично нейтральних рішень.

4. Метою Місії «Відновити наш океан і води» є узгодження захисту та відновлення морських і прісноводних екосистем з постійно зростаючим тиском на водні ресурси. Чотири «маяки» Місії у великих європейських морських і річкових басейнах були створені як вкрай необхідні об’єкти для пілотування, демонстрації та масштабного розгортання необхідних рішень, що робить їх доступними для більш ніж 100 європейських регіонів. Про інтерес до Місії свідчать понад 480 дій, які були передбачені Статутом Місії.

5. Місія «Ґрунтова угода для Європи» має на меті створити 100 живих лабораторій і «маяків» до 2030 року і надати рішення для сталого управління та відновлення ґрунтів у сільських і міських районах. У рамках Місії регіональні та місцеві органи влади розробляють угоди про територіальне управління ґрунтами для оздоровлення ґрунтів. Місія просуває гармонізований моніторинг ґрунтів в ЄС та розробляє стратегії знезараження та відновлення ґрунтів, а також нові бізнес-моделі для дружніх до ґрунту та кліматично нейтральних ланцюгів доданої вартості.

Враховуючи потенціал інструменту місій для стимулювання змін, а також той факт, що ініціатива «Новий європейський Баугауз» вже має кілька спільних характеристик з місіями ЄС, Європейська Комісія розпочинає підготовчий етап для спеціальної нової місії ЄС, дотримуючись того ж процесу, що і для перших п’яти. Це включає призначення Ради Місії та розроблення Плану реалізації Місії, щоб визначити точні цілі Місії.

Новий європейський Баугауз вже розробив систему синергетичної взаємодії між інвестиціями в дослідження та інновації, іншими інструментами фінансування та інвестиціями приватного сектора. Нова місія ЄС співпрацюватиме з людьми для досягнення більшого соціального сприйняття політики Європейського зеленого курсу, сприяння праву соціальної власності на зелені рішення та заохочення змін у поведінці, необхідних для досягнення цілей ЄЗК.

Комісія зобов’язується зробити місії ЄС ще більш ефективними завдяки таким заходам, як:

  • активізація обговорення з політичними гравцями, особливо державами-членами, щодо того, як оптимізувати управління місіями ЄС, щоб зробити його більш ефективним, інклюзивним і результативним;
  • мобілізація більш широкого портфеля інструментів для забезпечення ширшої участі приватного сектору, включно з державно-приватним партнерством та державними закупівлями інновацій;
  • вжиття цілеспрямованих заходів для підтримки місцевих і національних комунікаційних зусиль для підвищення залучення громадян і підвищення обізнаності громадськості про місії ЄС.

Довідково.  «Горизонт Європа» – це ключова програма фінансування досліджень та інновацій ЄС до 2027 року з бюджетом 95,5 млрд євро. Вона спрямована на боротьбу зі зміною клімату, досягнення Цілей сталого розвитку ООН і підвищення конкурентоспроможності та зростання ЄС.

Місії ЄС є новинкою програми «Горизонт Європа» на 2021-2027 роки. Місії ЄС – це новий спосіб знайти конкретні рішення деяких з найболючіших проблем. Вони мають амбітні цілі і планують досягти конкретних результатів до 2030 року. Зараз є 5 місій ЄС.

Місії ЄС спрямовані на мобілізацію та активізацію державних і приватних структур, таких як держави-члени ЄС, регіональні та місцеві органи влади, науково-дослідні інститути, фермери і землевпорядники, підприємці й інвестори для створення реального та тривалого впливу. Місії безпосередньо взаємодіють з громадянами, щоб підвищити сприйняття суспільством нових рішень і підходів.

Детальніша інформація: