9 грудня 2022 року Уряд затвердив Водну стратегію України на період до 2050 року та операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Стратегія визначає основні засади державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів та спрямована на досягнення взаємної узгодженості, пов’язаної з їх використанням, підвищення рівня водної безпеки та скорочення до прийнятного рівня ризиків з управління водними ресурсами на засадах сталого інтегрованого управління водними ресурсами.

Стратегією передбачено пʼять стратегічних цілей, кожна з яких супроводжується відповідними завданнями та 40 вимірюваними показниками їх досягнення:

  1. Забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів.
  2. Поліпшення якісного стану водних об’єктів шляхом досягнення та підтримання “доброго” екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод, кількісного та хімічного стану масивів підземних вод.
  3. Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання.
  4. Скорочення зростаючих ризиків нестачі води та надлишку води.
  5. Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо водного врядування в районах річкових басейнів, у прибережних і морських водах.

Заходи з реалізації цієї Стратегії повинні здійснюватись згідно з принципом “вода платить за воду” за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі міжнародної технічної та фінансової допомоги. Водночас, на думку Уряду, її реалізація не передбачає додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Детальніша інформація: