Створення охоронних зон у межах найважливіших для попередження деградації біорізноманіття територій є одним з найбільш ефективних механізмів збереження біорізноманіття. 12 травня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядок створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України.

Охоронні зони можуть створюватися для збереження:

  • об’єктів Червоної книги України;
  • регіональних рідкісних видів;
  • типових та унікальних екосистем;
  • видатних та найстаріших дерев.

Ініціювати створення охоронних зон можуть будь-які юридичні особи, у тому числі громадські організації або ж науково-дослідні установи. На відміну від заповідних територій, охоронна зона створюється доволі швидко – за 30 днів. І погодження лісівників не потрібне – усе вирішує обласна адміністрація.

Практика швидкого створення охоронних зон навколо цінних видів чи оселищ успішно показала себе у західних країнах. Створення охоронних зон у межах найважливіших для попередження деградації біорізноманіття територій є одним з найбільш ефективних механізмів збереження біорізноманіття. На відміну від територій та об’єктів природно-заповідного фонду, такі охоронні зони мають більш гнучкий характер, можуть бути адаптовані до умов середовища, що змінюється. 

Важливо, що Порядки встановлюють лише мінімальні вимоги до режиму охоронних зон. Тож не створюється надмірне регулювання і залишається можливість встановити для конкретних об’єктів захисту оптимальний режим охоронної зони.

Детальніша інформація: