За пропозицією Міністерства енергетики Кабінет Міністрів схвалив Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та затвердив План заходів щодо її реалізації.

Відповідне розпорядження було прийняте на засіданні Уряду 14 жовтня 2022 року.

Розумні мережі – це електричні мережі, що забезпечують високоякісне постачання електроенергії та підвищують її ефективне використання, застосовуючи електротехнічні технології та ІТ, щоб зробити електромережу більш інтелектуальною і ефективною.

Концепція має на меті поступове зменшення втрат електроенергії в мережах, забезпечення зниження викидів СО2, збільшення обсягу інвестицій у модернізацію електромереж, а також забезпечення покращення якості та надійності електропостачання для споживачів електричної енергії.

У результаті впровадження Плану заходів щодо реалізації Концепції до 2035 року передбачається зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні із 11,6% до 7,5% або на 6 млрд кВт*год, що еквівалентно 3 млн тон спаленого вугілля на ТЕС.

Також очікується, що витрати на експлуатаційне обслуговування електромереж сумарно зменшаться не менш як на 8,3 млрд гривень, а фактичний рівень індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) скоротиться з 1700 до 100 хвилин у 2035 році, що відповідатиме середньоєвропейському рівню.

Детальніша інформація: