Сформувати в суспільстві екологічні цінності і засади сталого споживання та виробництва, – одна із цілей Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища до 2025 року. План дій, затверджений Урядом 21 квітня 2021 року, розроблений з метою реалізації Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року. Окрім переліку заходів, план містить терміни реалізації, відповідального виконавця та індикатор виконання. 

Національний план визначає заходи для досягнення таких основних цілей: сформувати в суспільстві екологічні цінності і засади сталого споживання та виробництва; забезпечити сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу України; інтегрувати екологічну політику в усі сфери соціально-економічного розвитку України; знизити екологічні ризики для мінімізації їх впливу на екосистеми та здоров’я українців; удосконалити та розвинути державну систему природоохоронного управління.

Детальніша інформація: