Кабінет Міністрів України постановою № 1102 від 20.10.2023 затвердив Порядок класифікації відходів і Національний перелік відходів

Рамковий закон «Про управління відходами», що вступив у дію 9 липня 2023 року, ввів новий поділ відходів на класи відповідно до вимог Рамкової директиви ЄС. Згідно з ним відходи поділяються на небезпечні і такі, що не є небезпечними. Зі вступом в дію Національного переліку відходів суб’єкти ринку проводитимуть класифікацію відходів вже за новим, аналогічним до європейського, переліком відходів (List of Waste) і відповідно до Порядку класифікації визначатимуть код з урахуванням небезпечних властивостей відходів. 

Загалом новим Національним переліком передбачено 20 груп і 895 видів відходів. Відповідно до пп. 9, 10 Порядку класифікації Національний перелік відходів складається з таких груп відходів:

  • групи 1-12 і 17-19 — відходи, що походять з різних галузей промисловості та/або процесів виробництва;
  • групи 13-15 — відходи, що утворюються в результаті використання різних матеріалів і речовин;
  • група 16 — відходи, які не зазначені в інших групах Національного переліку відходів;
  • група 20 — побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ тощо), включаючи окремо зібрані фракції.

Відходи класифікують шляхом віднесення їх до відповідної групи, підгрупи та виду відходів з урахуванням:

  • джерела походження відходів;
  • властивостей, через які відходи є небезпечними;
  • наявності у відходах компонентів з вмістом небезпечних речовин, перевищення лімітів концентрації яких може призвести до визнання відходів небезпечними.

У новому Національному переліку як класи відходів, так і термінологія відповідають вимогам ЄС. Відмінність українського класифікатора від європейського полягає хіба що у наявності групи «Відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків». Поява такої групи зумовлена необхідністю окремого обліку та управління відходами, які утворилися через війну. У майбутньому ця група може бути вилучена з документу або відкоригована. 

Національний перелік відходів буде переглядатися кожні 3 роки та підлягатиме ревізії як  відповідно до змін у міжнародній практиці класифікації відходів, так і на підставі досвіду застосування переліку в Україні. 

Також постановою № 1102 визначено, що для цілей оподаткування Національний перелік відходів і Порядок класифікації відходів, затверджені цією постановою, будуть застосовуватися з 1 січня 2025 року.

Детальніша інформація: