16 жовтня 2023 року Рада ЄС досягла згоди щодо пропозиції оновити та посилити регламент про норми викидів СО2 для великовантажних транспортних засобів. Метою пропозиції є подальше скорочення викидів CO₂ у секторі автомобільного транспорту та запровадження нових цілей на 2030, 2035 та 2040 роки. Нові правила сприятимуть досягненню ЄС своїх амбіцій у боротьбі зі зміною клімату.

Сектор великовантажних транспортних засобів відповідає за понад 25% викидів парникових газів від автомобільного транспорту в ЄС. Стандарти викидів CО2 для деяких великовантажних транспортних засобів були вперше встановлені у 2019 році Регламентом ЄС 2019/1242. Також були визначені відповіді цілі на 2025-2029 роки і до 2030 року, з умовою, що до 2022 року стандарти будуть переглянуті. 

14 лютого 2023 року Єврокомісія подала пропозицію про перегляд норм викидів CО2 для великовантажних транспортних засобів. Основні запропоновані зміни стосувалися розширення сфери застосування регламенту на автобуси та причепи, визначення транспортних засобів з нульовим рівнем викидів і нових загальноєвропейських цілей щодо скорочення викидів на 2030, 2035 та 2040 роки. Ці цілі не поширюються на причепи та міські автобуси, які підпадають під дію спеціальних вимог щодо скорочення викидів СО2.

Текст, погоджений Радою ЄС, встановлює баланс між збереженням основної амбіції пропозиції Єврокомісії щодо зменшення впливу сектора великовантажних транспортних засобів на клімат і наданням державам-членам певної гнучкості у впровадженні зміненого регламенту, одночасно посилюючи інновації та зміцнюючи конкурентоспроможність ЄС у цьому секторі.

Пропозиція розширює сферу дії регулювання таким чином, щоб майже всі нові великовантажні транспортні засоби із сертифікованими викидами CO₂, включно з невеликими вантажівками, міськими автобусами, автобусами та причепами, підлягали цілям щодо скорочення викидів. Винятком стануть:

  • дрібні виробники і транспортні засоби, що використовуються для видобутку корисних копалин, лісового господарства та сільського господарства; 
  • транспортні засоби, якими користуються збройні сили та пожежні служби; 
  • транспортні засоби, які використовуються у цивільному захисті, громадському порядку та медичному обслуговуванні; 
  • професійні транспортні засоби, такі як сміттєвози.

Пропозиція також спрямована на заохочення збільшення частки автомобілів з нульовим рівнем викидів у загальноєвропейському парку великовантажних транспортних засобів, одночасно забезпечуючи збереження та підвищення інновацій у цьому секторі та його конкурентоспроможності. 

Держави-члени внесли поправки до визначення «важкого транспортного засобу з нульовим рівнем викидів», який також охоплює транспортні засоби, що працюють на водневому паливі. Крім того, держави-члени додали нову підгрупу транспортних засобів, включивши до неї надважкі комбіновані вантажівки з метою кращого врахування їхніх характеристик, у тому числі щодо енергоефективності.

Відповідно до кліматичних цілей ЄС на 2030 рік і надалі, Рада ЄС зберегла цілі, встановлені Єврокомісією. Крім цілі скорочення викидів СО2 на 15% до 2025 року, яка вже була передбачена, нові правила вводять нові цілі:

  • скорочення викидів на 45% з 2030 року (зросло з 30%);
  • скорочення викидів на 65% з 2035 року;
  • скорочення викидів на 90% з 2040 року.

Держави-члени погодилися встановити цільові показники для причепів та напівпричепів на рівні 7,5%.

Запропоновані поправки вводять цільовий показник 100% нульових викидів для міських автобусів до 2035 року, одночасно встановлюючи проміжну мету у 85% для цієї категорії до 2030 року. Рада ЄС погодилася звільнити від цієї мети міжміські автобуси.

Ефективність і вплив зміненого регламенту на вищезазначені цілі будуть розглянуті Єврокомісією у 2027 році. Одним із питань, яке Комісія повинна розглянути у своєму огляді, є прогрес у розгортанні державної та приватної інфраструктури підзарядки та заправки транспортних засобів, на які поширюється дія цього регламенту, альтернативними видами палива.

Детальніша інформація: