Викиди основних забруднювачів повітря, що контролюються відповідно до законодавства ЄС, продовжують знижуватися в більшості країн-членів ЄС, зберігаючи цю тенденцію з 2005 року. Найбільш проблемною залишається сфера скорочення викидів аміаку, спричинених здебільшого сільськогосподарським сектором. 

Відповідно до Директиви 2016/2284 про національні зобов’язання щодо скорочення викидів, держави-члени ЄС зобов’язані виконувати національні зобов’язання щодо скорочення викидів п’яти ключових забруднювачів повітря (оксиди азоту, неметанові леткі органічні сполуки, аміак, діоксид сірки та дрібні тверді частинки), щоб забезпечити чисте повітря для здоров’я людей і довкілля. 

28 червня 2023 року Європейське агентство з навколишнього середовища опублікувало аналіз даних про забруднення повітря, наданих державами-членами ЄС. У 2021 році 13 держав-членів виконали свої національні зобов’язання щодо скорочення викидів на 2020-2029 роки для кожного з п’яти основних забруднювачів. 13 держав-членів не змогли зробити цього принаймні для одного з п’яти основних забруднювачів повітря (і одна держава-член не надала даних). Відзначається загальна тенденція до зниження викидів з 2005 року, незважаючи на економічне зростання. Досягнення подальших скорочень до 2030 року і далі буде значним викликом майже для всіх країн ЄС майже для всіх забруднюючих речовин.

Найбільшим викликом залишається скорочення викидів аміаку. Ці викиди сприяють надмірній присутності азоту у водних екосистемах, що призводить до евтрофікації та інших негативних наслідків. Сільськогосподарський сектор є основним джерелом, відповідальним за 93% загальних викидів аміаку в ЄС. З 2005 року викиди аміаку незначно зменшилися в багатьох державах-членах, а в деяких випадках навіть збільшилися. 10 держав-членів повинні будуть скоротити викиди аміаку у порівнянні з рівнем 2021 року, щоб виконати свої зобов’язання щодо скорочення викидів у 2020-2029 роках. 

Європейське агентство з навколишнього середовища також опублікувало окремий щорічний Звіт про кадастр викидів ЄС за 1990-2021 роки відповідно до Конвенції ЄЕК ООН про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Конвенція про повітря). У звіті зазначається, що для більшості основних забруднювачів повітря триває тенденція до зниження викидів, однак викиди зменшувалися повільніше з 2007 по 2021 рік. Звіт включає широкий спектр речовин, зокрема: 5 основних забруднювачів повітря (NOX, NMVOCs, SO2, NH3 та PM2.5), важкі метали, сажа, стійкі органічні забруднювачі тощо.

Детальніша інформація: