23 жовтня 2023 року  Рада ЄС офіційно ухвалила Директиву про захист працівників від ризиків для здоров’я, пов’язаних з азбестом на роботі (Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work), що є завершальним етапом законодавчого процесу для цього питання.

Азбест (група з шести природних мінералів) є шкідливим через його тонкі мікроскопічні волокна, які можна легко вдихнути та збільшити ризик розвитку раку. Вплив азбестових волокон може призвести до раку легень, гортані та яєчників, а також мезотеліоми. Вживання води, що містить такі волокна, збільшує ризик раку шлунку і колоректального раку.

Незважаючи на те, що у 1983 році на рівні ЄС було розпочато поступову відмову від азбесту, а до 1 січня 2005 року в усіх державах-членах ЄС була введена повна заборона на всі форми азбесту, азбестові волокна все ще присутні в мільйонах будівель. Азбест залишається проблемою для низки секторів, таких як будівництво, реконструкція та пожежогасіння. Це, безумовно, найбільша причина раку, пов’язаного з роботою: 78% професійних онкологічних захворювань, визнаних у країнах-членах ЄС, пов’язані з впливом азбесту, що вбиває понад 70 тис. осіб на рік у Європі.

Ще 27 червня 2023 року Європейський Парламент і країни ЄС досягли політичної угоди про оновлення Директиви ЄС щодо азбесту на виробництві, зниження лімітів азбесту в 10 разів і встановлення нових методів вимірювання. Нинішнє ухвалення Директиви Радою ЄС є останнім кроком у цьому законодавчому процесі. 

Нова директива одночасно посилює захист і покращує раннє виявлення азбестових волокон на основі нових доступних технологій. Держави-члени матимуть 2 роки, щоб включити всі положення директиви у своє національне законодавство, за винятком запровадження електронної мікроскопії як методу вимірювання, на що вони матимуть 6 років.

Нові правила встановлюють межу професійного опромінення нижчою в 10 разів, оскільки граничне значення буде зменшено з 0,1 до 0,01 волокна азбесту на кубічний сантиметр.

Директива також містить вимоги щодо більш надійного захисту працівників, включно зі захисним одягом, респіраторним обладнанням та безпечним чищенням одягу.

Нові правила є своєчасними, оскільки хвиля реновації ЄС, яка є частиною Європейського зеленого курсу, має на меті реконструювати 35 млн неефективних будівель до 2030 року, надаючи можливість видалити азбест і водночас наражаючи працівників на підвищений ризик професійного раку.

Детальніша інформація: