У липні 2020 року ЄС прийняв Водневу стратегію, яка має на меті досягнути встановленої потужності електролізерів на рівні 6ГВт у 2024 році та 40 ГВт у 2030 році. Головний пріоритет стратегії – сприяти використанню відновлюваного водню (водню, що виробляється у процесі електролізу води з використанням електроенергії з відновлюваних джерел, здебільшого сонця та вітру). 

Стратегія містить дорожню карту, яка передбачає три фази переходу до повномасштабного виробництва та застосування чистого водню: 

2020-2024 рр.: планується встановити електролізери чистого водню потужністю 6 ГВт та виробити 1 млн тонн водню; передбачена декарбонізація наявного виробництва водню з викопних джерел; 

2025-2030 рр.: водень має стати невід’ємною частиною інтегрованої енергетичної системи, виникне потреба у його передачі на відстані; встановлена потужність електролізерів чистого водню має досягти 40 ГВт, а його виробництво – 10 млн тонн;

2030-2050 рр.: чистий водень має стати самодостатнім та розповсюдженим енергоносієм, що має поєднуватися зі значним розвитком відновлюваних джерел електроенергії. 

На першій фазі був запущений так званий Європейський альянс чистого водню, метою якого є посилити партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства для створення інвестиційних пропозицій та ідей. 

Окрім дорожньої карти, стратегія містить такі елементи: сприяння інвестиціям у водневу сферу, зокрема через використання коштів ЄС та Європейського альянсу чистого водню (лише у сфері виробництва водню очікувана потреба в інвестиціях – 180-470 млрд євро до 2050 року); підтримка виробництва та споживання чистого водню, включаючи транспортування та кінцеве споживання (нафтоочистка, сталь, аміак, вантажний авто- та залізничний транспорт, синтетичні види палива), стандартизація та сертифікація; розвиток інфраструктури (мереж) та ринкових правил для чистого водню; сприяння дослідженням та інноваціям; енергетичне міжнародне співробітництво, зокрема й з Україною.

Детальніша інформація: