10 квітня 2024 року Єврокомісія ухвалила комюніке, в якому підбила підсумки серії діалогів про чистий перехідний період щодо перетворення Європи на чисту, ресурсоефективну, справедливу та конкурентоспроможну економіку. 

Діалоги про чистий перехід були започатковані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у промові «Про стан справ у Союзі у 2023 році», як новий спосіб для Комісії взаємодіяти з промисловими та соціальними партнерами, розуміти їхні поточні виклики, а також зміцнювати та підтримувати імплементацію Європейського зеленого курсу.

Наразі відбулося 9 діалогів про чистий перехід. Галузеві та соціальні партнери підтвердили свою відданість формуванню та впровадженню Європейського зеленого курсу. Соціальні партнери наголосили на важливості забезпечення соціальної справедливості перехідного періоду, на створенні якісних робочих місць, а також на необхідності посиленого структурованого соціального діалогу. Діалоги були зосереджені на водні, енергоємних галузях, чистих технологіях, енергетичній інфраструктурі, критичній сировині, лісовій біоекономіці, містах, чистій мобільності та сталі.

Повідомлення висвітлює низку ключових будівельних блоків, які були визначені в ході діалогів, які могли б підтримати посилений промисловий підхід для реалізації Європейського зеленого курсу: 

  • Ефективна та спрощена нормативно-правова база для бізнесу для здійснення переходу. ЄС запровадив політику та нормативно-правову базу для досягнення цілей до 2030 року та утримання Європи на шляху до кліматичної нейтральності та сталої економіки до 2050 року. Така чітка нормативно-правова база створює стабільність і передбачуваність для всіх зацікавлених сторін. У міру того, як фокус зміщується на імплементацію, Комісія надасть подальші вказівки для підтримки промисловості та держав-членів у застосуванні законодавства ЄС і посилить фокус на зниженні тягаря. Єврокомісія також опублікує на спеціальній платформі набір ключових показників для моніторингу та вимірювання прогресу зеленого переходу, конкурентоспроможності економіки ЄС та соціального переходу. 
  • Вплив цін на енергоносії. Учасники Діалогів наголосили, що забезпечення постачання великої кількості та доступної енергії з нульовим і низьким вмістом вуглецю є ключовою умовою для прискорення декарбонізації економіки ЄС та збереження конкурентоспроможності європейської промисловості, зокрема енергоємних галузей. Деякі промислові та транспортні сектори закликали до додаткових інноваційних, тимчасових заходів, які забезпечать енергоносії за нижчими цінами, одночасно забезпечуючи визначеність для виробників енергії через довгострокове поглинання. Промисловість також закликала до створення промислових кластерів, які з’єднують найбільші виробничі потужності та хаби з установками з нульовою та низьковуглецевою генерацією, потужностями з виробництва водню та відновлюваного та низьковуглецевого палива, або інфраструктурою уловлювання, зберігання, транспортування та утилізації вуглецю. Учасники Діалогів закликали держави-члени переглянути рівень податків та зборів на енергоносії, включаючи електроенергію. 
  • Сучасна інфраструктура. Необхідна більш тісна координація між Комісією, державами-членами, місцевими та регіональними органами влади, операторами мереж, промисловими суб’єктами, регуляторами та фінансовими установами щодо розвитку інфраструктури для переходу на чисту енергію. Комісія скоригує існуючі формати, щоб забезпечити платформу для регулярної та прямої взаємодії з усіма ключовими суб’єктами, приділяючи особливу увагу конкретним інфраструктурним проєктам. 
  • Полегшення доступу до фінансів. Приватні інвестиції ще недостатньо мобілізовані, але приватний сектор продовжуватиме відігравати провідну роль у залученні інвестицій до чистого переходу. Учасники Діалогів також наголосили на необхідності здешевлення залучення капіталу, диверсифікації варіантів фінансування для бізнесу, пропонування нових інноваційних фінансових інструментів та сприяння транскордонному інвестуванню. Учасники діалогу підняли важливе питання щодо невідповідності між значними початковими інвестиційними витратами на розвиток інфраструктури та наявними коштами.
  • Сильніший єдиний ринок в умовах глобальної конкуренції. Єдиний ринок є найсильнішою стороною ЄС, оскільки він забезпечує масштаб і сприяє високому рівню стандартів також за межами Європи. Виходячи з позитивного результату спільної закупівлі газу, Єврокомісія розгляне можливість розвитку агрегації попиту та спільних закупівель на інші стратегічні товари, а також організацію пілотного проєкту щодо водню та спільної закупівлі критичної сировини. Комісія та держави-члени повинні повною мірою використовувати політичні інструменти проти недобросовісної глобальної конкуренції для забезпечення рівних умов на внутрішньому та глобальному ринках. 

Комісія продовжить свою взаємодію з промисловими та соціальними партнерами в рамках Діалогів про чистий перехід і готова взяти участь у ретельних дебатах з Радою ЄС і Парламентом щодо ключових факторів, які необхідно враховувати.

Детальніша інформація: