Скоротити споживання російських викопних палив завдяки енергозбереженню, диверсифікації імпорту газу, заміні викопного палива «чистими» видами та інвестиціям, – такою є основна пропозиція REPowerEU Plan, який Європейська Комісія опублікувала  18 травня 2022 року.  

Енергозбереження у короткостроковій перспективі здійснюватиметься через зміну поведінки споживачів: більше використання громадського транспорту, зменшення температури власних термостатів, економічне використання автомобіля тощо. Більш детально заходи з енергозбереження прописані в Комюніке «EU Save Energy». У довгостроковій перспективі скорочення споживання планується досягти через більш амбітні цілі в сфері енергоефективності. 

Диверсифікацію імпорту газу планують забезпечити через роботу Енергетичної платформи ЄС, на яку будуть покладені функції агрегації та структурування попиту, максимізації ефективності транспортування та використання імпортованого газу для досягнення цілей безпеки постачання, об’єднання зусиль для більш ефективних переговорів і досягнення довгострокових домовленостей із зовнішніми постачальниками газу.

Заміна викопного палива «чистими» видами здебільшого забезпечуватиметься за рахунок електроенргії з ВДЕ, а також нарощування виробництва біометану та водню з одночасною електрифікацією енергоємних галузей промисловості та транспорту. 

Загальні інвестиції, необхідні для реалізації RePowerEU, оцінюються у 210 млрд євро, включаючи фінансування газових проєктів (інтерконнектори, сховища, СПГ-термінали) для кращої інтеграції ринків Центральної та Східної Європи. 

Детальніша інформація: