Одним із пріоритетних питань інтеграції України до Європейського Союзу є співпраця у рамках Європейського зеленого курсу. Які зміни та показники у межах країни передбачають різні стратегії та плани ЄЗК  – розповідаємо нижче.  

Європейський зелений курс – це комплекс заходів, який визначає політику ЄС на найближчі роки у таких сферах як клімат, енергетика, біорізноманіття, промислова політика, торгівля тощо: . Основна мета цього курсу – сталий зелений перехід Європи до кліматично-нейтрального континенту до 2050 року.

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії

 • збільшення вдвічі частки ВДЕ в електроенергетиці до 55-60% у 2030 р. (до 84% у 2050 р.);
 • чистий водень має стати самодостатнім та розповсюдженим енергоносієм, що має поєднуватись зі значним розвитком відновлюваних джерел електроенергії;
 • частка ВДЕ досягне від 38% до 40% валового кінцевого споживання; 
 • збільшення встановленої потужності морських вітроелектростанцій до 60 ГВт у 2030 р. та 300 ГВт у 2050 р.;
 • залучення 800 млрд євро інвестицій у морську відновлювану енергетику до 2050 р..

Краща охорона тварин та рослин

 • зменшення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю.

Більше заповідних територій

 • 30% cуші і 30% моря мають стати заповідними;
 • 1/3 усіх заповідних територій ЄС – строго охоронювані.

Чистіші грунт, вода та повітря

 • скорочення викидів парникових газів ЄС до 2030 року принаймні до 50% – 55% порівняно з 1990 роком;
 • на 90% зменшення викидів парникових газів від транспортного сектору;
 • на 50% скоротиться використання пестицидів;
 • 3 млрд дерев висаджено;
 • зменшення на 55% кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря;
 • до 2050 року всі екосистеми ґрунтів ЄС перебувають у здоровому стані.

Менше пластику

 • зменшення на 50% загальної кількості відходів, на 50% – кількості пластикових відходів у морі та на 30% – мікропластику, що викидається у довкілля.

Зелене виробництво

 • 25% с/г земель – під органічним виробництвом.

Зелені робочі місця

 • створити до 160 000 додаткових зелених робочих місць.

Безпечніший транспорт

 • підвищення рівня безпеки транспорту.

Інфраструктура для альтернативних видів палива

ЄС прийняв Стратегічний план розбудови інфраструктури для альтернативних видів палива.

Розвиток електромобільної інфраструктури

 • 1 млн громадських зарядних станцій для електромобілів до 2025 року.

Більше можливостей фінансування зелених проєктів

 • принаймні 30% Інвестиційного фонду ЄС піде на боротьбу зі зміною клімату;
 • Європейський інвестиційний банк збільшить фінансування кліматичних дій та екологічної сталості, таке фінансування складатиме 50% усієї підтримки у 2025 році;
 • 1 трлн приватних та державних сталих інвестицій впродовж наступного десятиліття;
 • 108 млрд євро на кліматичні та екологічні програми впродовж 2021-2027 років від Фонду згуртованості та Європейського фонду регіонального розвитку;
 • 40% фінансування майбутньої Спільної сільськогосподарської політики на кліматичні цілі;
 • 35% бюджету Горизонту на підтримку кліматичних цілей;
 • 100 млрд євро інвестицій для Механізму справедливого переходу;
 • більше 14 млрд євро на 2021-2027 роки – таку суму Комісія пропонує виділити для Інструменту допомоги країнам, які мають статус кандидатів (IPA III).

Діджиталізація

 • розвиток надшвидких мереж (включаючи 5G та 6G);
 • створення єдиного цифрового ринку ЄС, що функціонує за європейськими правилами, у тому числі щодо рівності доступу до нього та регулювання цифрових послуг;
 • посилення спроможності та підтримка МСБ у переході до сталості та діджиталізації;
 • 100% доступ до швидкісного широкосмугового Інтернету в сільській місцевості до 2025 р..

Доступ до інформації про зміну клімату

Покращення доступу до інформації про зміну клімату.