14 листопада 2023 року Європейська Комісія схвалила 171 новий проєкт в рамках програми LIFE з екологічних і кліматичних дій на суму понад 396 млн євро. Завдяки вимогам цієї програми до співфінансування, мобілізовано загальний обсяг інвестицій у розмірі понад 722 млн євро, що на 28,5% більше, ніж минулого року. Проєкти майже всіх країн ЄС отримають підтримку ЄС у рамках таких підпрограм: природа та біорізноманіття, циркулярна економіка та якість життя, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них, перехід до чистої енергії.

171 проєкт був відібраний із 751 заявки, поданої в рамках конкурсу LIFE 2022, інформація про який була опублікована у травні 2022 року.

Природа та біорізноманіття

29 проєктів з охорони природи та біорізноманіття із загальним бюджетом близько 211 млн євро (з яких ЄС виділить близько 140 млн євро) відновлять прісноводні, морські та прибережні екосистеми і середовища існування; покращать природоохоронний статус птахів, комах, плазунів, земноводних і ссавців; посилять управління; а також підтримають імплементацію законодавчих актів ЄС, таких як Директиви про птахів та середовища існування та Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року. 

Наприклад, один із найбільших проєктів з охорони природи та біорізноманіття залучає 13 країн-членів ЄС та інших європейських країн, які займаються виловом риби у водах Північної Атлантики, Балтійського та Середземного моря. Впроваджуваний Нідерландами проєкт спрямований на мінімізацію – і, де це можливо, усунення – прилову риби у залучених регіонах.

Циркулярна економіка та якість життя

Проєкти LIFE мобілізують понад 298 млн євро, з яких ЄС виділить понад 94 млн євро для внеску в економіку замкненого циклу та покращення якості життя. 36 проєктів будуть зосереджені на використанні води, електричних відходах, хімікатах, забрудненні повітря та шумі, щоб допомогти покращити якість життя громадян ЄС та розробку технологій для підтримки Плану дій щодо циркулярної економіки.

Крім того, 5 проєктів покращать екологічне управління та інформування, надаючи споживачам можливість робити екологічний вибір продуктів харчування, а також підтримуючи муніципалітети у прийнятті найкращих практик поводження з відходами та впровадженні Угоди про зелене місто. ЄС виділить близько 6 млн євро при загальному бюджеті кожного проєкту майже 10 млн євро.

Наприклад, проєкт у Болгарії сприятиме сталому споживанню, запобіганню та роздільному збору відходів із залученням місцевої влади, бізнесу та громадян. Проєкт має на меті показати, як традиційне захоронення у звалищах в Болгарії може бути замінене новими схемами збору та переробки відходів.

Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них

Загалом 34 проєкти вартістю близько 110 млн євро (в рамках яких ЄС надасть близько 65 млн євро) сприятимуть пом’якшенню наслідків зміни клімату, адаптації до зміни клімату та управлінню кліматом, а також інформуванню, пов’язаному з наслідками зміни клімату. Вони сприятимуть імплементації Європейського кліматичного права та Стратегії ЄС з адаптації до зміни клімату, сприяючи переходу до кліматично нейтральної, сталої та життєстійкої європейської економіки.

Ці проєкти спрямовані, зокрема, на скорочення викидів парникових газів; видалення вуглецю на сільськогосподарських і лісових землях; сталі продовольчі системи; відновлювану енергетику та підвищення енергоефективності; безпечні для клімату альтернативи фторованим парниковим газам; адаптацію до зміни клімату в міських і сільських районах, а також більшу готовність до екстремальних погодних явищ, таких як хвилі спеки та повені.

Наприклад, проєкт у Франції має на меті продемонструвати технічну й економічну здійсненність інноваційної та економічно ефективної фотоелектричної системи, перш ніж виводити її на ринок. Технологія складається з двосторонніх сонячних панелей, які підвішені над неексплуатованими об’єктами, такими як канали, басейни та водосховища. Ця технологія допоможе генерувати більше відновлюваної енергії, зменшити викиди парникових газів і зменшити конкуренцію за землекористування.

Перехід на чисту енергію

67 проєктів із загальним бюджетом понад 102 млн євро (з яких ЄС надає близько 97 млн євро) покращать ринкові та регуляторні умови в ЄС для переходу на чисту енергію, зокрема, сприятимуть впровадженню енергоефективних рішень у сфері відновлюваної енергетики. Ці проєкти підтримають реалізацію політики енергоефективності та відновлюваної енергетики, викладеної у плані REPowerEU та пакеті Fit for 55, а також у загальних цілях Енергетичного союзу. 

Наприклад, новий багатонаціональний проєкт підтримає перехід на чисту енергію в ланцюжку створення вартості HORECA (готелі, ресторани, громадське харчування) у семи країнах ЄС. Проєкт спрямований на навчання понад 500 працівників та залучення близько 10 тис. зацікавлених сторін у сфері готельного бізнесу та громадського харчування до економії енергії, еквівалентної 390 млн лампочок на рік. 

Слід зазначити, що за 31 рік свого існування Програма LIFE співфінансувала понад 6 тис. екологічних і кліматичних проєктів в ЄС та асоційованих країнах. Європейська комісія збільшила фінансування програми LIFE майже на 60% на період 2021-2027 років, довівши його до 5,43 млрд євро. 

Детальніша інформація: