Новий Європейський авіаційний екологічний звіт пропонує огляд поточних екологічних показників авіаційного сектору. Окрім перегляду прогресу, досягнутого після 2019 року, він включає рекомендації для зменшення впливу авіації на зміни клімату, шум та якість повітря.

Європейський авіаційний екологічний звіт 2022 року розглядає історичні та майбутні сценарії повітряного руху та пов’язані з ним шум та викиди. Він також узагальнює останнє наукове розуміння цих впливів, перш ніж зосередитися на п’яти основних напрямках пом’якшення впливу (технології та дизайн, стале авіаційне паливо, управління повітряним рухом, аеропорти та заходи на ринковій основі) з рекомендаціями щодо подальшого підвищення рівня охорони довкілля.

Серед рекомендацій:

  • до 2030 року скоротити викиди парникових газів принаймні до 55% порівняно із рівнем 1990 року;
  • до 2050 року скоротити до 90% викиди парникових газів, пов’язані із транспортом, порівняно з рівнем 1990 року;
  • покращити якість повітря для досягнення 55% зменшення кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря, до 2030 року порівняно з 2005 роком, в тому числі поблизу аеропортів, шляхом боротьби з викидами забруднюючих речовин з літаків та експлуатації аеропортів;
  • посилити набори даних та аналітичні можливості для забезпечення об’єктивного, всеосяжного, прозорого та точного нагляду за історичним та прогнозованим прогресом у досягненні цілей;
  • стимулювати та забезпечувати розвиток та впровадження необхідної інфраструктури та функціонування зелених аеропортів.

Визнаючи численні європейські та галузеві цілі, які були встановлені протягом останніх трьох років, звіт підкреслює необхідність незалежного моніторингу прогресу для забезпечення прозорості, підзвітності, достовірності та, в кінцевому підсумку, встановлення довіри до того, що вжиті заходи відповідатимуть узгодженим цілям.

Детальніша інформація: