15 травня 2023 року з метою скорочення споживання матеріалів і зменшення утворення відходів була переглянута система моніторингу циркулярної економіки Європейської комісії. Переглянута структура допоможе краще відстежувати прогрес у переході до циркулярної економіки.

Експоненціальне зростання видобутку ресурсів є основною причиною потрійної планетарної кризи: зміни клімату, втрати біорізноманіття та забруднення довкілля. Переглянута система моніторингу наголошує на необхідності прискорення переходу до циркулярної економіки в ЄС. Циркулярність робить модель зростання більш сталою,  конкурентоспроможною та стійкою до поточних і майбутніх викликів у галузі енергетики та безпеки поставок.

Переглянута система моніторингу включає нові показники, такі як матеріальний слід (footprint) і продуктивність ресурсів. Ці показники дають можливість відстежувати матеріальну ефективність системи виробництва та споживання в ЄС. Система моніторингу також включає нові показники для вимірювання прогресу у досягненні цілей щодо запобігання утворенню відходів. Крім того, система відстежує внесок циркулярної економіки у сталість, кліматичну нейтральність і  життєстійкість, враховуючи слід споживання, викиди парникових газів від виробничої діяльності, залежність від імпорту матеріалів і самодостатність забезпечення ЄС критично важливою сировиною.

Хоча виробництво в ЄС стало більш ресурсоефективним, споживання матеріалів в ЄС залишається дуже високим. У 2020 році на кожного європейця припадало 35 кг відходів пластикового пакування, що на 25% більше, ніж у 2010 році. 

Не зважаючи на деякі поліпшення у сфері циркулярності, економіка ЄС залишається здебільшого лінійною. При цьому вторинні матеріали становлять менше 12% усіх матеріалів, які використовуються в економіці ЄС. Торгівля вторинною сировиною збільшується як усередині ЄС, так і з країнами, що не входять до ЄС. 

В останні роки сектори циркулярної економіки стали більш інноваційними та зросли за обсягами  інвестицій, доданої вартості та робочих місць. У ЄС приватні інвестиції у конкретні галузі економіки, пов’язані з циркулярною економікою, у 2021 році склали 121,6 млрд євро, що еквівалентно 0,8% ВВП ЄС. У цих галузях було зайнято 4,3 млн осіб, що на 11% більше, ніж у 2015 році, тоді як додана вартість у галузях циркулярної економіки збільшилася на 27% і досягла близько 299 млрд євро.

Викиди парникових газів у ЄС від виробничої діяльності скоротилися приблизно на 25% у 2008-2021 роках, що свідчить про те, що перехід до циркулярної економіки відіграє важливу роль у досягненні кліматичної нейтральності. 

Моніторинг прогресу на шляху до циркулярної економіки має важливе значення для оцінки ефективності політики та заходів ЄС, а також для виявлення передового досвіду у цій сфері. Комісія переглянула систему моніторингу, щоб забезпечити її відповідність останнім пріоритетам циркулярної економіки, краще врахувати кліматичну нейтральність та інші пріоритети Європейського зеленого курсу.

Детальніша інформація: