ЄС прийняв комюніке, яке визначає порядок денний синьої економіки з питань декарбонізації, збереження природного капіталу, циркулярної економіки, відповідального виробництва продуктів харчування та анонсує нові ініціативи й інструменти для досягнення переходу до сталої синьої економіки в ЄС. 

Синя економіка є важливою, оскільки забезпечує в ЄС 4,5 млн прямих робочих місць та охоплює всі галузі і сектори, пов’язані з океанами, морями, узбережжями. Останнім часом спостерігаємо, як поряд з традиційними секторами розвиваються інноваційні, такі як відновлювана енергетика океану, блакитна біоекономіка, біотехнології та опріснення. 

Комюніке пропонує план дій, основними завданнями якого є:

1. Досягнення цілей кліматичної нейтральності та декарбонізації здійснюватиметься шляхом розвитку офшорних відновлюваних джерел енергії, екологізації морського транспорту та портів. 

2. Запобігання та зменшення забруднення морів через призму циркулярної економіки передбачає розроблення циклічних моделей і рішень. Досягнути цих завдань планується шляхом перегляду Регламенту про утилізацію суден, вимог ЄС щодо виведення з експлуатації морських платформ, підготовлення стандартів щодо риболовних засобів, які підлягають вторинній переробці. 

3. Збереження природного капіталу та захист біорізноманіття. Європейська Комісія запропонує юридично обов’язкові цільові показники ЄС для відновлення деградованих екосистем, новий план дій щодо збереження рибних ресурсів та захисту морських екосистем тощо. 

4. Сталість прибережних регіонів. Це новий сектор синьої економіки, орієнтований на адаптаційні заходи у прибережних регіонах. Європейська Комісія працюватиме над подоланням прогалин у знаннях у цій сфері, стимулюванням інновацій для підвищення стійкості прибережних регіонів, допомагатиме державам-членам у довгостроковому плануванні поетапного інвестування. 

5. Відповідальне виробництво продуктів харчування включає розбудову відповідальної та сталої риболовлі, сталої аквакультури та виробництво водоростей як альтернативи сільському господарству. Європейська Комісія планує розробити законодавчі пропозиції щодо водоростей, рибних товарів та продуктів аквакультури, щодо сучасних, сталих стандартів маркетингу морепродуктів для надання порівняльної інформації про екологічну та соціальну сталість морепродуктів та їх вуглецевий слід.

Детальніша інформація: