14 грудня 2023 року Рада ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої угоди щодо Директиви про належну обачність для корпоративної сталості (CSDDD), яка спрямована на посилення захисту довкілля та прав людини в ЄС і в усьому світі. 

Довідково. Належна обачність, дью-ділідженс (англ. due diligence) – процедура детальної незалежної перевірки об’єкту інвестування, яка здійснюється від імені інвесторів для формування у них об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування. Зазвичай передує купівлі бізнесу, злиттю, підписанню контракту чи співробітництва. Включає у себе оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об’єкту інвестування, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану та положення на ринку.

Директива про належну обачність встановлює зобов’язання для великих компаній щодо фактичного та потенційного негативного впливу на права людини та довкілля їхньої власної діяльності, діяльності їхніх дочірніх компаній та діяльності, що здійснюється їхніми діловими партнерами. Директива також встановлює правила щодо штрафних санкцій та цивільної відповідальності за порушення цих зобов’язань. Вона вимагає від компаній прийняти план, який гарантує, що їхня бізнес-модель і стратегія сумісні з Паризькою угодою про зміну клімату.

Сфера дії директиви розповсюджується на великі компанії, які мають понад 500 співробітників і чистий світовий оборот понад 150 млн євро. Для компаній, які не входять до ЄС, вона буде застосовуватися, якщо ці компанії мають понад 150 млн євро чистого обороту, отриманого в ЄС, через 3 роки з моменту набрання чинності директивою. Комісія повинна буде опублікувати список компаній, що не входять до ЄС, які підпадають під дію директиви.

Угода роз’яснює характер впливу на довкілля, на який поширюється ця директива, як будь-яке вимірюване погіршення стану довкілля, таке як шкідливі зміни ґрунту, забруднення води або повітря, шкідливі викиди, надмірне споживання води або інші впливи на природні ресурси.

Детальніша інформація: