З 2004 року експорт відходів з ЄС до країн, що не входять до ЄС, зріс на 72%. Нові правила, які гарантують, що ЄС бере на себе більшу відповідальність за свої відходи, набули чинності з 20 травня 2024 року.

Новий регламент про відвантаження відходів встановлює суворіші правила щодо експорту відходів до країн, що не входять до ЄС. Регламент також підвищить рівень відстеження і полегшить відвантаження відходів для переробки в ЄС і за його межами. Це підтримає економіку замкненого циклу та забезпечить екологічно збалансоване поводження з відходами, що експортуються з ЄС.

Більш жорсткий контроль за експортом відходів

Експорт відходів з ЄС до країн, що не входять до ЄС, зріс на 72% з 2004 року, склавши 35 млн тонн на рік у 2023 році. 49% відходів, що експортуються з ЄС, йдуть до країн, які не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Згідно з новим регламентом, експорт відходів ЄС до країн, що не входять до ОЕСР, буде дозволений лише в тому випадку, якщо ці країни повідомлять Європейську Комісію про те, що вони готові імпортувати відходи, і продемонструють, що вони мають можливість управляти ними у сталий спосіб. Ці нові вимоги почнуть діяти з 21 травня 2027 року.

Крім того, враховуючи глобальні проблеми, пов’язані зі стрімким зростанням кількості пластикових відходів і проблемами з їх обробкою, експорт пластикових відходів до країн, що не входять до ОЕСР, буде заборонено з 21 листопада 2026 року терміном на 2,5 роки, після чого ці країни можуть почати отримувати пластикові відходи відповідно до суворих правил регулювання.

Комісія також контролюватиме експорт відходів до країн ОЕСР і вживатиме заходів, якщо такий експорт створить екологічні проблеми в країні призначення. Крім того, всі компанії ЄС, які експортують відходи за межі ЄС, повинні будуть забезпечити, щоб об’єкти, які отримують їхні відходи, підлягали незалежному аудиту, який покаже, що ці об’єкти поводяться з цими відходами екологічно безпечним способом. Цим заходом ЄС прагне запобігти погіршенню стану довкілля та забрудненню в країнах, що не входять до ЄС, спричиненому пластиковими відходами, що утворюються в ЄС.

Простіше транспортування та переробка відходів у межах ЄС

Новий регламент також встановлює сучасні цифрові процедури для полегшення та кращого відстеження постачання відходів у межах ЄС. Це має полегшити транспортування відходів на переробку в межах ЄС. Обіг відходів для переробки і підготовка до повторного використання між державами-членами є ключовими для переходу ЄС до економіки замкненого циклу та безпеки постачання сировини.

Згідно з новим регламентом, процедури перевезення відходів стануть цифровими з 21 травня 2026 року. Прискорені процедури для певних прийнятних об’єктів, визначених державами-членами («об’єкти, на які було отримано попередню згоду»), також будуть спрощені та стануть більш ефективними. Крім того, з’являться вимоги щодо підвищення прозорості поставок відходів у межах ЄС. Це стимулюватиме повторне потрапляння відходів у циркулярну економіку по всьому ЄС, не знижуючи необхідного рівня контролю за таким постачанням.

Боротьба з незаконним обігом відходів

Новий регламент також передбачає посилення правозастосування та співпраці у боротьбі з незаконним обігом відходів. Новий регламентон доповнить Директиву про екологічні злочини, яка також набула чинності 20 травня 2024 року.

Торгівля відходами є одним із найсерйозніших екологічних злочинів сьогодення. Вона завдає шкоди довкіллю, часто пов’язана з організованою злочинністю, а також завдає шкоди законному бізнесу. Щоб посилити реакцію ЄС на боротьбу з торгівлею відходами, новий регламент сприятиме більш тісній співпраці між державами-членами ЄС і забезпечуватиме більш стримуючі санкції проти злочинців, причетних до незаконної торгівлі відходами. Комісія зможе діяти на місцях для підтримки розслідувань державами-членами транснаціональної злочинності, пов’язаної з торгівлею відходами, за безпосередньої участі Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF).

Детальніша інформація: