Європейська Комісія розробила новий інструмент для картографування даних, пов’язаних з енергетикою та довкіллям, таких як енергетична інфраструктура і потенціал відновлюваних джерел енергії (біомаса, сонячна та вітрова енергія). 

Для проведення просторових оцінок, пов’язаних з енергетичним переходом Європи, використовується Лабораторія географії енергетики та промисловості.  Вже доступно понад 100 карт, на яких вказані електростанції (гідроенергетичні, атомні, сонячні, вітрові, водневі), інфраструктура (наприклад, сховища газу, нафтові термінали, трубопроводи, лінії електропередач, порти, дороги, залізниці), а також представлені дані про викиди забруднюючих речовин у повітря та соціально-економічні дані.

Картографічний інструмент може бути використаний для визначення територій, які є потенційними кандидатами на прискорене отримання дозволів на проєкти відновлюваної енергетики, які також називаються «зонами прискорення відновлюваних джерел енергії» відповідно до переглянутої Директиви про відновлювані джерела енергії (Директива RED). Ці райони особливо підходять для розвитку проєктів відновлюваної енергетики, оскільки очікується, що вони не матимуть значного впливу на довкілля. При виборі зон прискорення відновлюваних джерел енергії пріоритет надаватиметься створеному людиною середовищу. Буде виключено об’єкти Natura 2000, природоохоронні території для цілей збереження біорізноманіття за національними схемами, міграційні шляхи птахів і морських ссавців та інші території, визначені на основі карт чутливості.

Лабораторія географії енергетики та промисловості тепер використовує нову інформацію, яка допоможе компетентним органам визначити «зони прискорення відновлюваних джерел енергії», а саме:

  • об’єкти Natura 2000 та національні природоохоронні території; 
  • торфовища;
  • території, важливі для охорони диких птахів (IBA), та ключові райони біорізноманіття (KBA);
  • дані спостереження за птахами: телеметрія кучерявого пелікана;
  • екологічно або біологічно значущі морські райони;
  • антропогенний тиск на морське середовище;
  • підводний шум;
  • об’єкти Європейського реєстру викидів і перенесення забруднюючих речовин (E-PRTR), включаючи переробку відходів.

У найближчі місяці Комісія інтегрує більш актуальні дані, такі як водно-болотні угіддя, середовища існування на морському дні, міграційні маршрути птахів і розповсюдження вразливих видів.

З огляду на важливість природоохоронних територій, користувачі можуть дізнатися, які території слід виключити із «зон прискорення відновлюваних джерел енергії». Наприклад, вибравши карти природоохоронних територій у розділі «Зони для сонячної та вітрової енергії» у розділі «Земельний покрив і землекористування», користувачі зможуть визначити території, які не мають права стати зоною прискорення відновлюваних джерел енергії. Інші карти можуть бути використані для визначення територій, які добре підходять для того, щоб стати зонами прискорення відновлюваних джерел енергії, наприклад, райони, де вже є комерційна діяльність, зокрема, очисні споруди або промислові установки.

Детальніша інформація: