У березні 2020 року ЄС прийняв нову Промислову стратегію для Європи. Стратегія встановлює бачення майбутнього розвитку промисловості: чистіша, циркулярна, цифрова і конкурентоспроможна. Прискорити перехід промисловості на сталу модель інклюзивного зростання – основне завдання нової промислової політики ЄС. 

Нова промислова стратегія має три пріоритети (драйвери): підтримка глобальної конкурентоспроможності промисловості ЄС; досягнення кліматично нейтральної Європи у 2050 році; формування цифрового майбутнього ЄС. 

Головними елементами стратегії є сім так званих «фундаментальних речей»: забезпечення визначеності (цифровий та глибший єдиний ринок); створення рівних глобальних ринкових умов; підтримка промисловості для досягнення кліматичних цілей; побудова більш циркулярної економіки; підтримка промислових інновацій; навчання та профпереорієнтація; інвестиції та фінансування переходу. Важливим елементом Нової промислової стратегії є захист внутрішнього ринку ЄС від недобросовісної конкуренції ззовні, пов’язаної з державними субсидіями в іноземних державах, низькими вимогами (у тому числі екологічними та кліматичними) до товарів та послуг. 

Нова промислова стратегія також спрямована на посилення автономності промисловості ЄС. ЄС планує й далі підтримувати так звані «промислові екосистеми». Стратегія тісно пов’язана з іншими програмними документами у відповідних сферах ЄЗК. Саме в Новій промисловій стратегії було передбачено створення Європейського альянсу за чистий водень, введення посади Головного інспектора з питань торгівлі, підтверджено плани щодо запровадження механізму карбонового коригування імпорту. Стратегія передбачає прийняття низки програмних документів (стратегій та планів) у дотичних галузях, зокрема стратегій щодо чистої сталі, фармацевтики, текстилю тощо.

Детальніша інформація: