22 листопада 2023 року Європейська Комісія підготувала пропозицію щодо Закону про моніторинг лісів. Цей закон має заповнити прогалини в інформації про європейські ліси і створити комплексну базу знань про ліси. Це дозволить державам-членам, власникам лісів і лісовим менеджерам покращити реагування на зростаючий тиск на ліси, а також зміцнити життєстійкість лісів.

Пропозиція з’явилася у контексті посилення тиску на ліси. У 2022 році в ЄС було спалено майже 900 тис. га лісовкритих земель, що відповідає приблизно площі Корсики. Третій рік поспіль безпрецедентні лісові пожежі завдали великої екологічної та економічної шкоди в ЄС і призвели до трагічної загибелі людей. Хоча більшість пожеж (96%) спричинені діями людини, вони посилюються підвищеною пожежною небезпекою, спричиненою зміною клімату.

Ліси мають важливе екологічне, кліматичне та соціально-економічне значення. Вони діють як центри біорізноманіття та середовища існування, забезпечують виділення кисню і фільтрацію повітря, регулюють водні потоки, запобігають ерозії та є незамінними для адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату. Вони є наріжним каменем переходу до кліматично нейтральної Європи, циркулярної біоекономіки та здорового суспільства. Згідно з дослідженнями Єврокомісії, розширені ланцюжки доданої вартості на основі лісів забезпечують сировину, таку як деревина, продукти харчування, медичні рослини, пробка та смола, і наразі підтримують 4,5 млн робочих місць у ЄС.

Однак багато лісів в ЄС в цілому не в хорошому стані. Вони страждають від втрати біорізноманіття та зміни клімату, посилюючи і накопичуючи інші руйнівні фактори, такі як шкідники, забруднення та хвороби. Зміна клімату призводить до тривалих періодів посухи та спеки, які, ймовірно, збільшать масштаби й інтенсивність лісових пожеж у ЄС у найближчі роки. Наслідки все більше позначаються на стабільності і продуктивності лісів, паралельно зростає попит на лісову продукцію та послуги.

Наразі наявна інформація про стан лісів і використання лісових ресурсів і послуг є розрізненою та неповною. Дані про ліси ЄС часто є застарілими та збираються з використанням різних визначень, що призводить до значних прогалин у знаннях. Комплексна система моніторингу усуне ці невідповідності.

Кращий моніторинг дозволить вжити заходів, щоб зробити ліси більш життєстійкими до транскордонних загроз шкідників, посух і лісових пожеж, які посилює зміна клімату, уможливити нові бізнес-моделі, такі як вуглецеве землеробство, і підтримати дотримання законодавства ЄС. Зрештою, це допоможе зміцнити здатність лісів виконувати свої численні екологічні та соціально-економічні функції, включаючи їхню роль як природних поглиначів вуглецю.

Структура моніторингу дозволить збирати та обмінюватися своєчасними і порівнюваними даними про ліси, отриманими за допомогою поєднання технології спостереження за Землею і наземних вимірювань. Спираючись на існуючі національні зусилля, ця структура надаватиме необхідні дані та знання для прийняття рішень і реалізації політики, включаючи більш актуальну інформацію про природні порушення та лісові катастрофи у державах-членах. Ця структура допоможе створити інтегроване управління лісами, забезпечуючи співпрацю між державами-членами та заохочуючи їх до створення довгострокових лісових планів, беручи до уваги всі відповідні політичні виміри та багатофункціональність лісів. 

Структура моніторингу принесе економічну вигоду, оскільки вона допоможе лісовим менеджерам продавати екосистемні послуги, такі як видалення вуглецю, відповідно до Рамкової програми сертифікації видалення вуглецю ЄС. Ґрунтуючись на більш достовірних і доступних даних, лісові менеджери та власники лісів зможуть розвивати нові бізнес-можливості, які забезпечать додатковий дохід, одночасно розширюючи вуглецеве землеробство і сприяючи пом’якшенню наслідків та адаптації до зміни клімату. Запропонований закон також підтримає новий ринок для постачальників послуг цифрового моніторингу, включаючи велику кількість малих і середніх підприємств та інноваційних стартапів.

Детальніша інформація: