13 липня 2023 року Європейська Комісія запропонувала заходи щодо посилення циркулярності в автомобільному секторі, що охоплюють проєктування, виробництво та утилізацію автомобілів.

Щороку понад 6 млн автомобілів у Європі закінчують свій термін експлуатації. Неналежне поводження із транспортними засобами наприкінці цього терміну призводить до втрати цінних матеріалів і до забруднення. 

Щоб полегшити перехід автомобільного сектору до циркулярної економіки, Європейська Комісія переглянула чинне законодавство та запропонувала єдине регулювання, яке зосереджується на кількох ключових елементах для покращення якості проєктування, виробництва та утилізації транспортних засобів:

  • «Круговий дизайн». Посилення циркулярності при проєктуванні та виробництві транспортних засобів допоможе забезпечити їх легкий демонтаж. Автовиробники повинні будуть надавати чіткі, детальні інструкції для демонтажників про те, як замінювати й видаляти деталі та компоненти під час використання транспортного засобу та після закінчення терміну його експлуатації.
  • «Використовувати утилізовані матеріали». 25% пластику, який використовується для створення нового транспортного засобу, повинно надходити з утилізованих матеріалів, з яких 25% повинні надходити від транспортних засобів, термін експлуатації яких закінчився.
  • «Переробляти краще». Ці заходи призведуть до відновлення більшої кількості та більш якісної сировини, включаючи пластмаси, сталь, алюміній та критичну сировину (критична сировина – це корисні копалини, які є стратегічно важливими для функціонування економіки ЄС, але їхніх покладів на території ЄС недостатньо для забезпечення потреб). 30% пластику з транспортних засобів, термін експлуатації яких закінчився, повинно бути утилізовано. Додаткові заходи будуть підтримувати ринок повторного використання, відновлення деталей і компонентів транспортного засобу. Державам-членам рекомендується надавати стимули гаражам і ремонтним майстерням для підтримання продажу запасних частин.
  • «Покращення управління». Нові правила посилять відповідальність виробника шляхом встановлення національних схем розширеної відповідальності виробника відповідно до єдиних вимог. Ці схеми будуть спрямовані на забезпечення належного фінансування обов’язкових операцій з переробки відходів, стимулювання переробників щодо підвищення якості утилізованих матеріалів з транспортних засобів, термін експлуатації яких закінчився, тим самим сприяючи посиленню  співпраці між операторами переробки та виробниками.
  • «Збирати більше і розумніше». Треба краще дотримуватися поточних правил і підвищити прозорість операцій. Це означає: збільшення кількості перевірок; цифрове відстеження по всьому ЄС транспортних засобів, термін експлуатації яких закінчився; краще відокремлення старих автомобілів від автомобілів, термін експлуатації яких закінчився; збільшення кількості штрафів за порушення, а також заборону експорту вживаних транспортних засобів, які не є придатними для дорожнього руху.
  • «Охопити більше транспортних засобів». Сфера застосування цих заходів буде поступово розширюватися, щоб включити нові категорії, такі як мотоцикли, вантажівки та автобуси, забезпечуючи більш повне охоплення.

Ці заходи покращуватимуть доступ до ресурсів для економіки ЄС, сприятимуть досягненню екологічних і кліматичних цілей ЄС. Очікується, що запропоновані заходи принесуть чистий дохід у розмірі 1,8 млрд євро до 2035 року, сприятимуть створенню додаткових робочих місць і збільшать потоки доходів для галузі управління відходами та переробки. Крім того, вони сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху в третіх країнах, запобігаючи експорту непридатних для дорожнього руху транспортних засобів і зменшуючи забруднення та ризики для здоров’я в країнах, що імпортують вживані транспортні засоби з ЄС.

Новий підхід до циркулярності в автомобільному секторі зробить європейську автомобільну промисловість більш сталою, зменшить залежність від первинної сировини та енергії, стимулюватиме сектор переробки відходів ЄС та розширить ринки використаних запасних частин і вторинних матеріалів.

Детальніша інформація: