Повторне використання води з міських очисних споруд може стати важливим інструментом для забезпечення безпечного та передбачуваного джерела води, одночасно знижуючи тиск на водні об’єкти та підвищуючи здатність ЄС адаптуватися до зміни клімату. Європейська Комісія опублікувала рекомендації, які допоможуть державам-членам та зацікавленим сторонам застосовувати правила безпечного повторного використання очищених міських стічних вод для зрошення сільського господарства.

Повторне використання може зменшити забір води з поверхневих та підземних вод та сприяти більш ефективному управлінню водними ресурсами шляхом багаторазового використання води в межах міського водного циклу відповідно до цілей ЄС у рамках Європейського зеленого курсу.

Це прагнення до більш ефективного використання води також відображено в нещодавній пропозиції Комісії щодо перегляду Директиви про промислові викиди, яка також закликає до більш ефективного використання води в усіх промислових процесах, в тому числі шляхом повторного використання води.

Регламент повторного використання води, що почне діяти з червня 2023 року, встановлює мінімальні вимоги до якості води, управління ризиками та моніторингу для забезпечення повторного використання безпечної води. Рекомендації доповнюються кількома практичними прикладами для полегшення застосування правил.

Детальніша інформація: