ЄС прийняв нову стратегію з адаптації до зміни клімату. Вона визначає шлях до вищих амбіцій із кліматичної стійкості: у 2050 році ЄС буде повністю адаптованим до невідворотних наслідків зміни клімату. Нова стратегія переміщує фокус із розуміння проблеми на розробку рішень з адаптації до зміни клімату, а також на перехід від планування до реалізації заходів. 

Стратегія визначає три цілі та окреслює заходи для їх досягнення: 

  • розумніша адаптація – передбачає вдосконалення знань та управління невизначеністю зміни клімату та її наслідків. Досягнення цієї цілі здійснюватиметься за допомогою розширення доступності даних, забезпечення більшої кількості та кращих даних про кліматичні ризики та втрати, а також перетворення Climate-ADAPT на авторитетну європейську платформу для знань про адаптацію; 
  • системніша адаптація – передбачає підтримку розроблення політики на всіх рівнях управління та в усіх секторах економіки шляхом вдосконалення стратегій та планів адаптації, сприяння зростанню місцевого рівня як основи адаптації, інтеграції кліматичної стійкості в макрофіскальну політику та просування природо-орієнтованих рішень для адаптації; 
  • швидша адаптація – передбачає всебічне пришвидшення адаптації. Це включає розроблення та впровадження адаптаційних рішень, зменшення ризику, пов’язаного з кліматом, подолання кліматичного розриву і забезпечення наявності, доступності та стійкості прісної води. 

На глобальному рівні стратегія передбачає впровадження дій щодо збільшення підтримки міжнародної стійкості та готовності до зміни клімату, нарощування міжнародних фінансів для створення стійкості до зміни клімату, посилення глобальної взаємодії та обмінів.

Детальніша інформація: