В ЄС триває процес впровадження Стратегії про ґрунти до 2030 року. Стратегія включає декілька важливих ініціатив, як-от «Тестуй свій грунт безкоштовно», «паспорт вийнятих ґрунтів», «ієрархія вилучених земель», санітарний сертифікат здоров’я ґрунтів тощо. Передбачається, що до 2023 року будуть розроблені пропозиції щодо Закону про здоров’я ґрунтів. 

Ґрунти є одним із головних глобальних резервуарів біорізноманіття. За деякими оцінками, на них припадає одна чверть світового біорізноманіття, тоді як більше 40% живих організмів у наземних екосистемах пов’язані протягом свого життєвого циклу безпосередньо з ґрунтами.

Стратегію ЄС про ґрунти було прийнято 17 листопада 2021 року в рамках впровадження Європейського зеленого курсу. Стратегія визначає рамки та конкретні заходи для захисту, відновлення та сталого використання ґрунтів у синергії із цілями інших політик Європейського зеленого курсу (досягнення кліматичної нейтральності ЄС і стійкості до зміни клімату, розвиток циркулярної (біо)економіки, охорона здоров’я людей, зупинення втрати біорізноманіття, опустелювання та деградація земель).

Детальніша інформація: