6 лютого 2024 року Рада ЄС і Європейський Парламент досягли попередньої угоди щодо регламенту, який встановлює рамки заходів для зміцнення європейської системи виробництва технологічних продуктів з нульовим рівнем викидів, більш відомого як «Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів» (NZIA). Регламент спрямований на стимулювання промислового розгортання технологій з нульовим рівнем викидів, необхідних для досягнення кліматичних цілей ЄС, використовуючи силу єдиного ринку для зміцнення лідерства Європи у промислових зелених технологіях.

Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів спрямований на полегшення умов для інвестування в «зелені» технології через спрощення процедур надання дозволів і підтримки стратегічних проєктів. Він також пропонує полегшити доступ до ринку для стратегічних технологічних продуктів, підвищити кваліфікацію європейської робочої сили в цих секторах (зокрема, шляхом запуску галузевих академій, спрямованих на нульовий рівень викидів) і створити платформу для координації дій ЄС у цій сфері.

Попередньо узгоджений регламент визначає широкий набір технологій з нульовим рівнем викидів, які можуть бути підтримані за допомогою стратегічних проєктів. Це, наприклад, сонячні фотоелектричні, наземні та морські вітрові електростанції, паливні елементи, електролізери, акумулятори, мережеві технології та сталі альтернативні види палива. Енергоємні галузі, такі як сталеливарна, хімічна або цементна, які виробляють компоненти, що використовуються в  технологіях з нульовим рівнем викидів, і які інвестують у декарбонізацію, також можуть бути підтримані як стратегічні проєкти.

Угода дозволить:

  • Створити спрощене та сприятливе регуляторне середовище для чистих технологій. Закон зменшить адміністративний тягар і спростить видачу дозволів на технології з нульовим рівнем викидів. Для стратегічних проєктів з нульовим рівнем викидів це ще більше прискорить видачу дозволів. Угода вводить концепцію Долин прискорення технологій з нульовим рівнем викидів, яка може бути створена державами-членами для сприяння створенню кластерів промислової діяльності з нульовим рівнем викидів і подальшої оптимізації адміністративних процедур. 
  • Прискорити уловлювання та зберігання CO2 в ЄС. Попередня угода встановлює мету ЄС досягти щорічних 50 млн тонн потужностей закачування CO2 в геологічні сховища в ЄС до 2030 року. Ці стратегічні проєкти зі зберігання CO2 з нульовим рівнем викидів будуть реалізовані за рахунок внесків виробників нафти та газу з ЄС на основі їх пропорційного видобутку. 
  • Полегшити доступ до ринку продуктів з нульовим рівнем викидів. Досягнутий компроміс вимагає, щоб державні органи враховували критерії сталості та життєстійкості певних технологій з нульовим рівнем викидів у процесах закупівель, а також на аукціонах з розгортання відновлюваних джерел енергії. Для процедур публічних закупівель має використовуватися принаймні один додатковий критерій – соціальна життєстійкість, кібербезпека та обов’язок вчасно виконувати замовлення. Коли йдеться про аукціони з розгортання відновлюваних джерел енергії, угода встановлює обов’язкові нецінові критерії, а саме: внесок аукціону у сталий розвиток і життєстійкість, кібербезпеку, відповідальне ведення бізнесу та здатність реалізувати проєкти повністю та вчасно. Ці критерії повинні застосовуватися принаймні до 30% обсягу, або 6 ГВт, які щороку виставляються на аукціон державою-членом.
  • Підтримати розвиток навичок та інновацій з нульовим рівнем викидів. Будуть створені галузеві академії підвищення кваліфікації працівників, необхідних для розширення галузей з нульовим рівнем викидів в ЄС, та для сприяння їхній мобільності в рамках єдиного європейського ринку. Щоб сприяти інноваціям, нові правила надають державам-членам можливість створювати регуляторні пісочниці для тестування інноваційних технологій з нульовим рівнем викидів у гнучких умовах.

Закон передбачає створення Платформи Net-Zero Europe, яка слугуватиме центральним координаційним центром, сприятиме обміну інформацією для сприяння реалізації та підтримці інвестиційних ініціатив по всьому ЄС.

Детальніша інформація: