7 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла свою позицію («загальний підхід») щодо проєкту регламенту, який встановлює рамки заходів для зміцнення європейської системи виробництва технологічних продуктів з нульовим рівнем викидів, більш відомого як «Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів». Основною метою цієї пропозиції є прискорення промислового розгортання критично важливих технологій, необхідних для підтримки переходу до кліматичної нейтральності.

Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів є однією з трьох ключових законодавчих ініціатив Промислового плану Green Deal, разом із Законом про критичну сировину та реформою дизайну ринку електроенергії, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності європейської промисловості з нульовим рівнем викидів і підтримку швидкого переходу до кліматичної нейтральності. За допомогою Закону про промисловість з нульовим рівнем викидів ЄС прагне досягти глобального лідерства у зеленому переході, використовуючи технології майбутнього для підвищення конкурентоспроможності галузі, створення якісних робочих місць і зміцнення стратегічного суверенітету.

Закон пропонує полегшити умови для інвестицій на основі переліку ключових технологій, спростивши процедури надання дозволів і пріоритезуючи стратегічні проєкти. Він також пропонує полегшити доступ до ринку стратегічних технологічних продуктів, підвищити кваліфікацію європейської робочої сили у перспективних секторах (зокрема, шляхом запуску галузевих академій з питань нульового рівня викидів) і створити платформу для координації дій ЄС у цій сфері. Щоб стимулювати інновації, Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів пропонує створення спеціальних нормативно-правових рамок для розробки, тестування та валідації інноваційних технологій (відомих як регуляторні пісочниці).

Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів встановлює орієнтир досягнення 40% виробництва для покриття потреб ЄС у стратегічних технологічних продуктах, таких як сонячні фотоелектричні панелі, вітрові турбіни, акумулятори і теплові насоси. Пропозиція також встановлює конкретну мету щодо уловлювання та зберігання вуглецю CO2 з річною потужністю щонайменше 50 млн тонн CO2, яка має бути досягнута до 2030 року.

Позиція Ради підтримує основні цілі Закону про промисловість з нульовим рівнем викидів, але запроваджує кілька удосконалень, таких як розширення сфери застосування, роз’яснення правил процедур надання дозволів, доступ до ринкових і державних закупівель, а також просування навичок, досліджень та інновацій. Позиція Ради також збільшує перелік стратегічних технологій з нульовим рівнем викидів з 8 до 10, включаючи ядерні та сталі альтернативні види палива. 

Нагадуючи, що освіта є національною компетенцією, позиція Ради підтримує широкі цілі для Європейських академій промисловості з нульовим рівнем викидів щодо відтворення успішної моделі «Європейської академії акумуляторів» у розробці та наданні навчального контенту, адаптованого до потреб галузі з нульовим рівнем викидів.

Позиція Ради включає Додаток з переліком продуктів і компонентів, які в основному використовуються для технологій з нульовим рівнем викидів. Крім того, передбачається регулярна оцінка регулювання щодо поставлених цілей, що відкриває двері для включення інших відповідних технологій у майбутньому.

Детальніша інформація: