Європейське агентство хімічних речовин (ECHA) підготувало керівні принципи, які допоможуть компаніям і органам влади оцінювати ризики для бджіл від біоцидних активних речовин і продуктів. Це частина ширших ініціатив ЄС, спрямованих на те, щоб до 2030 року повернути назад процес зменшення кількості запилювачів і зберегти біорізноманіття.

У 2019 році Європейська Комісія звернулася до ECHA з проханням розробити рекомендації для оцінки того, як біоциди впливають на членистоногих запилювачів, включно з бджолами. Це було зроблено у рамках Стратегії ЄС щодо біорізноманіття до 2030 року та Ініціативи запилювачів. Поточні рекомендації зосереджені лише на бджолах через відсутність даних про інших запилювачів.

Керівні принципи було розроблено спільно з групою експертів з різних держав-членів і за підтримки організацій зацікавлених сторін. Вони узгоджуються з вказівками Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) щодо оцінки ризику засобів захисту рослин для бджіл, опублікованими у травні 2023 року.

Керівний документ ECHA представляє підхід до оцінки ризиків біоцидів для медоносних бджіл, джмелів і одиночних бджіл на основі останніх наукових знань. Він стосується використання таких продуктів, як інсектициди та акарициди. Речовини, що містяться в цих продуктах, можуть, наприклад, завдати шкоди нервовій системі бджіл і послабити їхню імунну систему, через що бджоли стають більш сприйнятливими до хвороб.

Документ допоможе компаніям, які подають заявки на схвалення активних речовин або дозвіл на продукти відповідно до Регламенту ЄС щодо біоцидних продуктів, у проведенні оцінки ризику для своїх заявок. 

Детальніша інформація: