Зменшити споживання енергії в Україні, – національна мета з енергоефективності. 29 грудня 2021 року КМУ схвалив розроблений Міністерством енергетики Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року та затвердив План заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року спрямований на досягнення національної мети з енергоефективності — щоб первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не перевищувало відповідно 91 468 тис. та 50 446 тис. тонн нафтового еквіваленту. Національний план надає оцінку врахування окремих вимог Директиви ЄС про енергоефективність, окреслюючи низку горизонтальних та секторальних заходів (в секторі будівель (житловому секторі), в державному (бюджетному) секторі, в промисловості, в транспорті, на етапі виробництва та транспортування енергії) щодо досягнення мети з енергоефективності.

Одночасно уряд затвердив План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року. Заходи структуровані по трьом напрямам:

  • секторальні заходи з підвищення енергоефективності;
  • міжсекторальні заходи з підвищення енергоефективності; 
  • заходи з нормативно-правового забезпечення підвищення енергоефективності.

Детальніша інформація: