16 листопада 2023 року Європейський Парламент і Рада досягли попередньої угоди щодо захисту довкілля за допомогою кримінального права.

Після того, як нова директива набуде чинності, держави-члени повинні будуть включити до свого кримінального законодавства більш точні визначення категорій екологічних правопорушень, а також ефективні стримуючі санкції для правопорушників. Нова законодавча база сприятиме тому, щоб серйозні екологічні правопорушення не залишалися безкарними. Це стримуватиме забруднення і погіршення стану довкілля та сприятиме збереженню природи для майбутніх поколінь.

Порушення екологічних зобов’язань, таких як незаконна торгівля та поводження з хімікатами або ртуттю, незаконна переробка суден, – повинні розглядатися як кримінальні злочини в усіх державах-членах ЄС.

Аналогічні типи та рівні санкцій для фізичних і юридичних осіб застосовуватимуться по всьому ЄС, що допоможе забезпечити більш послідовне їх використання та посилити їх стримуючий ефект. Наприклад, незаконний збір, транспортування та поводження з відходами або введення в обіг незаконно заготовленої деревини чи виробів з деревини з незаконно заготовленої деревини каратимуться максимальним строком позбавлення волі на строк не менше 5 років у державах-членах. Максимальні штрафи для компаній, які вчиняють такі кримінальні правопорушення, не повинні бути меншими за 5% від загального обороту юридичної особи або суми, що відповідає 40 млн євро.

Заподіяння особливо серйозної шкоди довкіллю доведеться розглядати як обтяжуюче правопорушення з більш значними санкціями. Крім того, національні законодавці повинні враховувати конкретні обтяжуючі обставини й супутні санкції та заходи (на додаток до фінансових санкцій), які дозволять цілеспрямовано реагувати на конкретні злочини. 

Виявлення та санкціонування фактичних злочинів потребує ефективного ланцюжка дій із залученням правоохоронних органів, прокуратури та судів. Щоб допомогти правоохоронним органам, національним органам влади буде доручено розробити стратегічний підхід для забезпечення рішучого реагування на злочинну поведінку. Фахівці-практики, які працюють на місцях, включаючи інспекторів, поліцейських, прокурорів і суддів, отримають користь від достатніх ресурсів, відповідної підготовки та ефективних інструментів для правозастосування, координації, співпраці та збору даних.

Враховуючи те, що екологічна злочинність є складним глобальним явищем, яке потребує зусиль різних органів влади і часто має транскордонні наслідки, нова директива сприятиме співпраці та координації органів влади в ЄС і на міжнародному рівні.

Довідково. У жовтні 2008 року була прийнята Директива 2008/99/ЄС про захист довкілля за допомогою кримінального права (Директива про екологічні злочини). Разом з тим, незважаючи на наявну Директиву, кількість транскордонних розслідувань і засуджень в ЄС за екологічні злочини суттєво не зросла. Натомість екологічна злочинність зростає щороку від 5% до 7% у всьому світі, завдаючи довготривалої шкоди довкіллю, видам, здоров’ю людей і доходам урядів і бізнесу. За оцінками ЮНЕП та Інтерполу, опублікованими у червні 2016 року, щорічні збитки, спричинені екологічними злочинами, становлять від 91 до 258 млрд доларів. 

У грудні 2021 року Європейська Комісія запропонувала оновити директиву, щоб підвищити ефективність правоохоронних органів у кримінальних справах і допомогти досягти цілей Європейського зеленого курсу шляхом боротьби з найсерйознішими екологічними правопорушеннями, які можуть мати руйнівні наслідки як для довкілля, так і для здоров’я людей.

Детальніша інформація: