У відповідь на пропозицію Європейської Комісії щодо всеосяжної системи моніторингу лісів, Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) опублікував висновок, який містить рекомендації та заклики до подальшого перегляду. ЄЕСК наголошує на необхідності сталого розвитку, інклюзивності та поваги до прав власності у запропонованій системі даних про ліси, а також закликає звернути увагу на технічні обмеження та судові міркування.

Запропонована система лісових даних має на меті надати своєчасну, точну та прозору інформацію про європейські ліси. ЄЕСК виділяє кілька ключових сфер, де необхідні вдосконалення та уточнення, перш ніж ініціатива зможе продовжуватися.

Однією з важливих рекомендацій є встановлення спільного набору індикаторів для оцінки впливу лісового господарства на біорізноманіття та його внеску в досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Крім того, ЄЕСК наголошує на важливості забезпечення того, щоб зібрані дані не використовувалися в комерційних цілях, не приносячи користі землевласникам.

ЄЕСК пропонує включити первинні ліси до системи даних і закликає до чіткого визначення одиниць лісу для забезпечення послідовності збору даних. Комітет також виступає за інтеграцію дерев за межами лісів у систему моніторингу та наголошує на важливості обробки зібраних даних з однаковою швидкістю, особливо для даних на місцях.

Що стосується довгострокового лісового планування, ЄЕСК рекомендує кожній державі-члену розробити лісовий план, який враховує соціальні та економічні аспекти поряд з екологічними міркуваннями. Комітет пропонує фінансувати ці плани за рахунок наявних і нових фондів ЄС та забезпечувати узгодження з іншими стратегіями лісового і деревообробного сектору, а також з ЦСР.

Крім того, ЄЕСК наголошує на залученні громадянського суспільства як до розробки та впровадження систем даних про ліси, так і до довгострокових планів, виступаючи за прозорість і заходи кібербезпеки для захисту даних і забезпечення інклюзивності.

Запропонована система моніторингу лісів передбачає дворівневу систему розподілу даних між Єврокомісією та державами-членами із загальними визначеннями та конкретною частотою звітності для забезпечення узгодженості. Кожна держава-член призначить національного кореспондента для нагляду за обміном даними.

ЄЕСК закликає до ретельного розгляду балансу між субсидіарністю та повагою до національних компетенцій і компетенцій ЄС, прав власності та права власності на дані. Наголошується, що економічним, соціальним та екологічним факторам слід приділяти однакове значення в управлінні лісовими даними.

Рекомендації, підготовлені Європейським економічним і соціальним комітетом, підкреслюють необхідність комплексного, інклюзивного та сталого підходу до моніторингу і планування лісів у Європі. 

Детальніша інформація: