На сьогодні в Україні налічується близько 400 особин зубра європейського. Для його збереження та відтворення Міндовкілля затвердило окремий План дій, розроблений спільно з  громадськими екологічними організаціями та науковцями НАН України.

Зубр європейський – найбільша тварина в Європі. В Україні основні місця існування– Карпати, Лісостеп та Полісся. Через надмірне і неконтрольоване полювання на зубра впродовж XVII-XIX століть його існування опинилося під загрозою. У більшості країн Європи цей вид був знищений повністю. 

У Міністерстві озраховують, що виконання плану дій зі збереження цієї тварини допоможе збільшити його чисельність на території України. Адже попри надання зубру у 1980 році охоронного статусу та включення до Червоної книги України, ця тварина усе одно потребує посилення заходів зі збереження та відтворення.

Затверджений План дій передбачає:

  • створення координаційного центру зі збереження та відтворення зубра;
  • моніторинг популяцій зубра та проведення наукових досліджень;
  • міжнародну співпрацю і координацію дій щодо збереження та відтворення зубра;
  • проведення заходів з підвищення обізнаності щодо цього виду;
  • підготовку та впровадження законодавчих ініціатив, спрямованих на покращення стану виду;
  • пошук потенційно придатних оселищ для розселення зубра тощо.

Зубр також включений у Додаток III Бернської конвенції, до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку, а також є одним з важливих видів для класифікації територій, пропонованих Євросоюзом у рамках мережі NATURA 2000.

Детальніша інформація: