15 травня 2024 року Єврокомісія опублікувала звіти про дію кількох законодавчих актів щодо клімату: Європейського кліматичного закону, Директиви про систему торгівлі викидами ЄС (EU ETS), Регламенту про розподіл зусиль і Регламенту про землекористування, зміну землекористування та лісове господарство (LULUCF). 

Європейський кліматичний закон

У звіті детально описані заходи, вжиті з моменту набуття чинності Європейського кліматичного закону  для прискорення переходу до кліматичної нейтральності, підвищення адаптаційного потенціалу, зміцнення життєстійкості та зменшення вразливості до зміни клімату.

Директива ЄС про систему торгівлі викидами, Регламент про розподіл зусиль і Положення про землекористування, зміну землекористування та лісове господарство були переглянуті в рамках законодавчого пакету «Fit for 55», узгоджуючи їх з оновленою кліматичною метою до 2030 року щодо скорочення чистих викидів парникових газів щонайменше на 55% порівняно з рівнем 1990 року, як зазначено в Європейському кліматичному законі.

Повідомлення про рекомендовану кліматичну ціль до 2040 року запустило процес встановлення мети скорочення викидів до 2040 року для ЄС, відкривши широку політичну дискусію та діалог з європейськими громадянами, зацікавленими сторонами та урядами щодо подальшого шляху. У Повідомленні про управління кліматичними ризиками в Європі наголошується на ключових діях для ЄС та держав-членів, спрямованих на краще передбачення, розуміння та управління кліматичними ризиками, що зростають.

Система торгівлі квотами на викиди

У рамках законодавчого пакету «Fit for 55» було розширено сферу дії EU ETS, а також збільшено темпи щорічних скорочень викидів:

  • EU ETS було розширено, щоб охопити морський транспорт та додаткові викиди від авіації;
  • загалом обмеження викидів було посилено, щоб знизити викиди на 62% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року;
  • щоб сприяти секторальній декарбонізації, були оновлені правила безкоштовного розподілу;
  • нова система торгівлі викидами палива, що використовується в будівлях, автомобільному транспорті та додаткових секторах (переважно малій промисловості), була запроваджена і почне діяти у 2027 році для стимулювання економічно ефективного скорочення викидів у цих секторах (ETS2). Було створено Соціальний кліматичний фонд, який використовує доходи від торгівлі квотами на викиди, щоб допомогти вразливим домогосподарствам і мікропідприємствам здійснити перехід. Він набуде чинності за рік до початку роботи системи ETS2;
  • щоб гарантувати, що гроші від ціноутворення на забруднення призведуть до інвестицій у зелений перехід, держави-члени повинні використовувати 100% доходів від продажу квот ЄС на кліматичні та енергетичні цілі.

Регламент розподілу зусиль

Держави-члени досягають прогресу у досягненні своїх підвищених національних цілей відповідно до Регламенту про розподіл зусиль. Заходи, прийняті на рівні ЄС, допоможуть державам-членам скоротити викиди в секторах, охоплених цим Регламентом: внутрішній транспорт (за винятком авіації), будівлі, сільське господарство, мала промисловість та відходи. Ці заходи ЄС доповнюються політикою держав-членів на національному рівні з урахуванням їхніх конкретних обставин. На основі проєктів оновлених Національних планів з енергетики та клімату (НПЕК) держав-членів необхідні додаткові зусилля для досягнення мети ЄС щодо скорочення викидів відповідно до Регламенту про розподіл зусиль на 40% у 2030 році порівняно з 2005 роком. У грудні 2023 року Комісія надала рекомендації державам-членам щодо вдосконалення проєктів оновлених НПЕК і запропонувала, щоб більшість держав-членів запровадили додаткову політику та заходи, щоб заповнити прогалину у досягненні цілей розподілу зусиль. Держави-члени мають подати свої остаточні плани до кінця червня 2024 року. 

Землекористування, зміна землекористування та лісове господарство

Регламент про землекористування, зміну землекористування та лісове господарство (LULUCF) охоплює викиди та видалення з ґрунтів, рослин та іншої біомаси. Переглянутий Регламент визначає  розширену мету щодо збільшення чистого видалення на суші в ЄС на додаткові 42 млн тонн еквівалента CO₂ (Mt CO₂-екв) до 2030 року порівняно із середньорічним показником за період 2016-2018 років. Це призведе до загального чистого поглинання на рівні ЄС – 310 млн тонн CO₂-екв. Ціль розподіляється таким чином, щоб вимагати від кожної держави-члена активізувати свої кліматичні амбіції у своїй політиці землекористування.

Згідно з новим Регламентом, держави-члени зобов’язані поступово досягати кращої звітності відповідно до більш передових методів, викладених у керівних принципах Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, та використовуючи нові технології моніторингу.

Поглинання  вуглецю в ЄС знижувалося протягом останнього десятиліття, і згідно з проєктом НПЕК, ЄС наразі не перебуває на шляху до досягнення мети чистого видалення вуглецю до 2030 року, не дотягуючи приблизно на 50 млн тонн CO₂-екв. Важливо змінити цю негативну тенденцію та підвищити життєстійкість земельного сектору ЄС, запровадивши відповідну політику, щоб зробити природні поглиначі вуглецю стабільними, життєстійкими та довготривалими, підтримуючи мету кліматично нейтральної сталої біоекономіки.

Детальніша інформація: