27 липня 2023 року Європейська Комісія опублікувала два нових керівні принципи, спрямовані на сталу лісову практику: керівні принципи «Ближче до природи» та керівні принципи щодо схем оплати лісових екосистемних послуг. Ці два керівні принципи є ключовими досягненнями Лісової стратегії ЄС.

Керівні принципи «Ближче до природи» спрямовані на зміцнення багатофункціональності лісів і їхньої життєстійкості до зміни клімату, одночасно сприяючи довгостроковим економічним та іншим соціальним вигодам. Ці керівні принципи орієнтують на екосистемну форму управління лісами, яка сприяє різнорідності і різноманітності лісів і менше покладається на втручання людини. Природна динаміка та структурна складність є визначальними факторами життєстійкості лісів і їхньої адаптивної спроможності. Ліси, що складаються з декількох порід дерев, вікових класів і стадій життєвого циклу, більш життєстійкі та пристосовані до зміни клімату і порушень, ніж одновікові монокультури, і приносять користь лісовим функціям, послугам і довгостроковій продуктивності лісу.

Наближене до природи лісове господарство також дає можливість використовувати більш широкий економічний потенціал лісів за межами резервів деревини. На додаток до деревних і недеревних матеріалів та продуктів, ліси надають цінні екосистемні послуги, такі як середовища існування видів, очищення води, регулювання повеней та клімату. Поглинання вуглецю та недеревні лісові продукти, такі як мед, гриби або м’ясо диких тварин, є товарними джерелами доходу.

Рекомендації щодо наближення до природи випливають зі Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року та Лісової стратегії ЄС до 2030 року та були розроблені у тісній співпраці з державами-членами і відповідними лісовими суб’єктами. Керівні принципи можуть використовуватися на добровільній основі національними та регіональними лісовими органами, а також безпосередньо лісовими менеджерами, які прагнуть впровадити в практику управління елементи «наближеного до природи» лісового господарства. 

У керівних принципах щодо схем оплати лісових екосистемних послуг представлені різноманітні способи, за допомогою яких землевпорядники, включаючи лісників, можуть отримувати грошову вигоду від надання різних екосистемних послуг. Схеми оплати лісових екосистемних послуг – це альтернативний варіант забезпечення доходу за рахунок сталого та багатофункціонального управління лісами.

Ліси не лише забезпечують деревиною та недеревними матеріалами і продуктами, а й багатьма іншими послугами, такими як середовища існування видів, очищення води та регулювання повеней і клімату. Вони можуть зв’язувати вуглець і відіграють важливу у забезпеченні відновлюваною сировиною, продуктами харчування та ліками. Ці послуги необхідні для боротьби зі зміною клімату, переходу до біоекономіки замкненого циклу та підтримання здорового суспільства.

Незважаючи на фактичну вартість і зростаючий попит на лісові екосистемні послуги, виробництво деревини залишається основним, якщо не єдиним, джерелом доходу для власників і господарів лісів. Фінансові винагороди або прибуток від інших екосистемних послуг дуже обмежені. 

Цей добровільний керівний документ має на меті надати інформацію та консультації, які допоможуть державним і приватним організаціям, власникам і менеджерам лісів розробляти та впроваджувати схеми оплати лісових екосистемних послуг.

Довідково. Ліси ЄС перебувають під загрозою через відсутність різноманітності. В Європі ліси формувалися під впливом втручання людини протягом століть. У результаті, структурна складність і видове різноманіття неприродно низькі в багатьох частинах Європи. 75% лісів є одновіковими (одновіковими є деревостани, у яких різниця віку окремих дерев не перевищує один клас віку: у повільно ростучих дерев клас віку становить 20 років, у швидкоростучих — 10 років). 1/3 лісів складаються лише з одного виду, а інші 50% обмежені 2 або 3 видами. Відсутність різноманітності знижує стійкість лісів. Більше 60% біомаси в європейських лісах піддається таким ризикам, як пожежі, спалахи шкідників та вітровали, що впливає на здатність лісів до заготівлі деревини, поглинання вуглецю або надання інших послуг.

Детальніша інформація: